Dekan Yardımcıları

 Dekan Yardımcıları


Prof.Dr. Yasemin TOKEM

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

 

1993’de Lisans (Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu), 1999’da Yüksek Lisans (Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü), 2005’te Doktora (Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü) eğitimini tamamladı. Lisans ve lisansüstü öğrenimlerine paralel olarak 1989-2002 yılları arasında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Acil Servis, Ortopedi ve Travmatoloji, Kardiyoloji Kliniklerinde Klinik Uzman Hemşiresi olarak görev yaptı. 2002-2009 yıllarında Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Araştırma Görevlisi, 2009-2011 yıllarında Yardımcı Doçent olarak görev yaptıktan sonra 17.09.2011 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2012 yılında Doçent ve 2017 yılında Profesör ünvanını aldı. Halen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Hemşirelik Bölüm Başkanı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Bilimsel ilgi alanları; Kardiyoloji, Romatoloji, Acil, Geriatri ve bu alanlarla ilgili hemşirelik yönetimlerini içermektedir. Mesleki ve bilimsel kuruluşlara üyeliklerinin yanı sıra; European Society of Cardiology Council of Cardiovascular Nursing and Allied Professions Scientific Committee Member (France, 2010-2016 Period), Türkiye Acil Hemşireleri Derneği Başkanı, Romatoloji Hemşireleri Derneği Araştırma Komisyonu Başkanıdır. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Üniversite Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi, Uluslararası Öğrenci Kurum Koordinatörü,  Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (İKÇÜKAM) Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesidir.

Prof.Dr.Yasemin TOKEM; evli ve bir çocuk annesidir.

 

Doç. Dr. Derya ÖZER KAYA

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

1979 yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri'de tamamladı. 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Fizyoterapistliği alanında bilimsel, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sporcu Sağlığı Ünitesinde Araştırma Görevlisi olarak klinik çalışmalarına başladı. 2004 yılında "Temporomandibular Eklem Disfonksiyon Sendromunda Rol Oynayan Etyolojik Faktörlerin ve Semptomların Araştırılması" isimli tezini tamamlayarak Bilim Uzmanlığı, 2009 yılında"Farklı Kolumna Vertebralis Bölgelerindeki Stabilizasyon Eğitimlerinin Üst ve Alt Ekstremite Fonksiyonlarına ve Dengeye Etkileri" isimli tezini tamamlayarak Doktora derecesini aldı. 2004 yılında Hollanda, Utrecht Üniversitesi, Department of Oral Maxillofacial Surgery, Prostodontic &Special Dental Care' de "Temporomandibular Eklem Disfonksiyonu" konusunda, ve İngiltere, Sheffield Halam Üniversitesi, Sheffield Centre of Sports Medicine'da klinik fellow olarak çalışmalar yaptı. 2007 yılında Thera-Band Akademi kapsamında eğitim ve araştırmalar yaparak uluslararası eğitimci unvanı aldı. Mart 2011-Ocak 2014 yılları arasında Ahi Evran Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nda Yardımcı Doçent olarak akademik ve idari görev yaptı. Ekim 2013'de Sağlık Bilimleri alanında Doçent unvanı alan Kaya, Şubat 2014'den beri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde akademik görevini sürdürmektedir.

Bilimsel ilgi alanları; Sporcu sağlığı ve spor yaralanmaları rehabilitasyonu, ortopedik ve muskuloskeletal rehabilitasyon, fiziksel aktivite ve egzersiz eğitimi, omurga sağlığı ve rehabilitasyonu olan Kaya, Spor Fizyoterapistleri Derneği yönetim kurulu üyesi, "International Federation Sports Physiotherapy" Araştırma Kurulu üyesi, Türkiye Fizyoterapistler Derneği, "American College of Sports Medicine", "European College of Sport Science" ve "Thera-Band® Research Advisory Committee" üyesidir. 


Başa Dön