AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-İç Hastalıkları Hemşireliği A.B.D
 • Üniversite Selçuk Üniversitesi-Konya Sağlık Yüksekokulu
 • Fatma İLTUŞ,Geçici Pacemaker Takılan Hastada Twitching ve Twiddler Sendromu, Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 2015, 6, 86-90
 • Kırbıyıkoğlu Fİ,Clinical presentation of children in emergency department diagnosed as Type-1 Diabetes Mellitus, Pakistan Journal of Medical Sciences, 2014, 30, 1-6
 • Kırbıyıkoğlu Fİ,Bir Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesine Başvuran Bireylerin Akılcı İlaç Kullanımlarının Belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2014, 2, 39-47
 • Kırbıyıkoğlu Fİ,Dahili Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2005, 35-40
 • FATMA İLTUŞ, AYFER KARADAKOVAN,"Migrende 24 Saatlik Yaşam Kalitesi Ölçeği"nin Türkiye'deki Geçerlik ve Güvenirliği, Türkiye Klinikleri Nöroloji Dergisi, 2008, 3, 59-63
 • İLTUŞ FATMA,KAPLAN YUSUF CEM,KARADAŞ BARIŞ,TOKEM YASEMİN,TEMİZ TİJEN,Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerine Yönelik Klinik Farmakoloji Güncelleme Eğitiminin Etkinliği,1. Ulusal Hemşirelikte Araştırma Kongresi,20.04.2017 22.04.2017, Ankara, TÜRKİYE, 2017
 • İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,Göğüs Hastalıklarında Aromaterapi,V. Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu,28.04.2017 28.04.2017, İzmir, TÜRKİYE
 • İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,Yoğun Bakım Ünitesinde Sıvı-Elektrolit Dengesinin Sürdürülmesi,İzmir Kuzey Hemşirelik Günleri Yoğun Bakım ve Palyatif Hemşireliği Sempozyumu,01.04.2016 02.04.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • Yasemin TOKEM, Fatma İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU, Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN, Hatice YILDIRIM SARI, Elif ÜNSAL AVDAL,YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN FAZLA KİLOLU VE OBEZ HASTAYA BAKIM VERME DENEYİMLERİ: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ,Uluslararası Katılımlı Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım Kongresi,21.11.2015-22.11.2015, İzmir, Türkiye, 2015
 • Çağrı GÜLTEPE, Fatma İLTUŞ, Yasemin TOKEM, Elif ÜNSAL AVDAL,Olgu Sunumu: Atriyal Fibrilasyon Nedeniyle Warfarin Kullanan Hastada Gelişen İnme,17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,14-18 Ekim 2015, Antalya, Türkiye, 2015
 • Fatma İLTUŞ, Vehbiye KESKİN, Arife YAVAŞER, Yasemin TOKEM, Medine YILMAZ,Olgu Sunumu: Kemoterapiye Bağlı Mukozitte Hemşirelik Yönetimi,17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,14-18 Ekim 2015, Antalya, Türkiye, 2015
 • Kırbıyıkoğlu Fİ,Olgu sunumu: Geçici Pace Maker Takılan Hastada Twiddler Sendromu,16. Ulusal iç Hastalıkları Kongresi,15-19 Ekim 2014, Antalya, Türkiye, 2014
 • Kırbıyıkoğlu Fİ,Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sağlık Bakım Profesyonellerinin Hemşirelik Süreci Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi, Bakım Standartları Hakkındaki Düşünceleri ve Hemşirelik Uygulamaları,2007 İzmir Hemşirelik Haftası Etkinlikleri,12.05.2007, İzmir, TÜRKİYE, 2007
 • Fatma İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU,Total Parenteral Beslenmede Kanıta Dayalı Uygulamalar,1. Bozyaka Hemşirelik Günleri,12.06.2014 00:00:00, İzmir, Türkiye, 12.06.2014 00:00:00
 • Fatma İLTUŞ,Yaşlılarda Oral Beslenme,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,05.03.2014, İzmir, TÜRKİYE, 07.03.2014
 • aslan cihan, küçükkılınç erkan, tekgül bahtışen, kaya mustafa, İLTUŞ Fatma, düzel aylin,Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasında Kesici Delici Alet Yaralanmasına Karşı Önlem Almanın Önemi,Uluslararası sağlıkta performans ve kalite kongresi,19.03.2009, TÜRKİYE, 21.03.2009
 • Fatma İLTUŞ,Nörolojik Yoğun Bakımda Beslenme ve Hemşirelik Uygulamaları,3.Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu,10.04.2009, TÜRKİYE, 12.04.2009
 • Fatma İLTUŞ,Kalp Yetersizliğinde Özbakım,Türk Kardiyoloji Derneği Kalp Yetersizliği ve Aritmi Ortak Toplantısı,12.05.2011, TÜRKİYE, 15.05.2011
 • Fatma İLTUŞ,Acilde Laboratuar Bulgularının Yorumlanması,5. Türkiye Acil Tıp Kongresi,29.10.2009, TÜRKİYE, 01.11.2009
 • Fatma İLTUŞ,Sıvı- Elektrolit Dengesi,5. Türkiye Acil Tıp Kongresi,29.10.2009, TÜRKİYE, 01.11.2009
 • Kırbıyıkoğlu Fİ,Travma Fizyopatolojisi,7. Ulusal Türk Cerrahi ve ameliyathane Hemşireliği Kongresi,05.05.2011, TÜRKİYE, 08.05.2011
 • Fatma İLTUŞ, Ayfer KARADAKOVAN,Migrende 24 Saatlik Yaşam Kalitesi Ölçeği”nin Türkiye’deki Geçerlik ve Güvenirliği,4.Uluslararası, 11. Ulusal Hemşirelik Kongresi,05.09.2007, 08.09.2007
 • Fatma İLTUŞ, Ayfer KARADAKOVAN,Disfajili Hastalarda Güvenli Yutmanın Sağlanması,1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi,21.10.2010, TÜRKİYE, 23.10.2010
 • Fatma İLTUŞ,Timpanik Membran Termometreleri İle Civalı Cam Termometrelerin Ölçüm Sonuçlarının Karşılaştırılması,5. Ulusal Acil Tıp Kongresi,19.04.2009, TÜRKİYE, 22.02.2009
 • Fatma İLTUŞ,Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik,1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi,21.10.2010, TÜRKİYE, 23.10.2010
 • Nafiye GÜRBÜZ, Fatma İLTUŞ,KALP PİLİ OLAN BİREYLERİN SOSYAL YAŞAMDA KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER,12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,19.04.2013, TÜRKİYE, 21.04.2013
 • Zeynep ARİÇ, Betül KURŞUN, Medine YILMAZ, Fatma İLTUŞ,BİR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ HASTANESİ’NE BAŞVURAN BİREYLERİN AKILCI İLAÇ KULLANIMLARININ BELİRLENMESİ,12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,19.04.2013, TÜRKİYE, 21.04.2013
 • FATMA İLTUŞ, Elif ÜNSAL AVDAL, Yasemin TOKEM,ROMATOİD ARTRİTTE BİYOLOJİK AJAN TEDAVİSİNE HEMŞİRE BAKIŞI,15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,02.10.2013, TÜRKİYE, 06.10.2013
 • 1, (20.3.2013), (Sağlık hizmetlerinde çalışan güvenliğinin sağlanmasında kesici delici alet yaralanmasına karşı önlem almanın önemi)
 • 4, (11.1.2011), (Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasında Kesici Delici Alet Yaralanmasına Karşı Önlem Almanın Önemi)
 • 3, (31.10.2012), (Migrende 24 saatlik yaşam kalitesi ölçeği’nin Türkiye’deki geçerlik ve güvenirliği)
 • 3, (3.4.2009), (Dahili Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi)
 • Pediatrik idrar toplama aracı geliştirilmesi, Yürütücü, 2170117, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (144734),1.10.2018
 • İnsülin Tedavisi Alan Tip 1 Ve Tip 2 Diyabetli Bireylerde Sosyodemografik Değişkenlerin Hastalığı Yönetim Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (9569,60),29.12.2016
 • Poster birincilik ödülü,2017
 • Poster üçüncülük ödülü,2016
 • Leman Birol- Poster Birincilik Ödülü,2007
 • NURSES MEDİKAL LTD ŞTİ, yönetici, Yarı Zamanlı, 1.1.2017
 • Konya Meram 04 Nolu Sağlık Ocağı, Hemşire, Tam Zamanlı, 1.1.1999 - 1.1.2000
 • Iğdır Tacirli Köyü Sağlık Ocağı, Hemşire, Tam Zamanlı, 1.1.1998 - 1.1.1999
 • KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Hemşire, Tam Zamanlı, 1.1.2000 - 1.1.2003
 • İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Hemşire, Tam Zamanlı, 1.1.2003 - 1.1.2011
 • Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi - Merkez Danışma Kurulu Üyesi, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 27.9.2017
 • 3. Sınıf Koordinatör yardımcılığı, İKÇÜ-SBF- Hemşirelik Bölümü, 1.7.2016-25.8.2017
 • Soru hazırlama ve soru seçme komisyonu, İKÇÜ AEAH Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, 2.11.2015-11.12.2015
 • Mezuniyet Komitesi, Üyelik, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü,
 • 4. Sınıf Koordinatör Yardımcılığı, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü,
 • 2. Sınıf Koordinatör Yardımcılığı, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü,
 • Burs Komisyonu, Üyelik, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü,
 • Sosyal komite, Üyelik, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü,
 • WEB komitesi, Üyelik, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü,
 • İğne Batmalarının Önlemesi Komisyonu, Üyelik, İAEH,
 • Ventilatörle İlişkili Pnömonilerin Önlemesi Komisyonu, Üyelik, İAEAH,
 • Panel, Çocuk İhmal ve İstismarı Tepecik Hastanesi 25.05.2015, Katılımcı, İzmir, 2015
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, BiGG-SEA, TÜBİTAK 1512 Programı Tanıtım Toplantısı ve “Hızlı Başla Eğitimi" EBİLTEM 09-10 Temmuz 2015, Katılımcı, İzmir, 2015
 • Çalıştay, 1. İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitimi Çalıştayı 11-12 Haziran 2015, Katılımcı, İzmir, 2015
 • Sempozyum, Göğüs Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu , Konuşmacı, İzmir, 2015
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, T.C. Sağlık Bakanlığı Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu , Katılımcı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, 2002
 • Bilimsel Toplantı, Elginkan Vakfı Duygusal Zeka Semineri , Katılımcı, 2007
 • Konferans, Kendi Yaşamında Varolmak Konferansı -Doğan Cüceloğlu , Katılımcı, 2007
 • Bilimsel Toplantı, İzmir Valiliği Proje Hazırlama Eğitim Semineri , Katılımcı, İzmir, 2007
 • Bilimsel Toplantı, Etkin ve Etkili Yöneticilik Semineri , Katılımcı, İzmir, 2008
 • Bilimsel Toplantı, Elginkan Vakfı NLP Semineri , Katılımcı, Manisa, 2008
 • Sempozyum, TKD-Kalp Yetmezliği Hemşire Oturumu , Katılımcı, 2009
 • Bilimsel Toplantı, Acil Tıp Derneği Temel ve İleri Yaşam Desteği Eğitimi, Katılımcı, 2009
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, TKD-ATUDER İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu , Katılımcı, İstanbul, 2009
 • Sempozyum, İç Hastalıkları Hemşireliği Sempozyumu , Katılımcı, 2010
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, V. İleri Kardiyak Yaşam Desteği Eğitici Eğitimi Kursu, Katılımcı, 2011
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Eğiticilik, İzmir, 2013
 • Mesleki Gelişim veya Endüstriyel Kurslar, Diyabet Eğitim Kursu I-Gestasyonel Diyabet, Sekreter, İzmir, 2015
 • Kongre, 3. Uluslararası Katılımlı Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Kurul üyesi, Antalya, 2015
 • Panel, Dünya Artrit Günü Paneli, Katılımcı, İzmir, 2014
 • Sempozyum, 1. Bozyaka Hemşirelik Günleri , Konuşmacı, İzmir, 2014
 • Sempozyum, 3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu , Konuşmacı, İzmir, 2014
 • Bilimsel Toplantı, Ege Üniversitesi 9. Sağlık Halk Kongresi- Tiroid Toplantısı , Katılımcı, İzmir, 2011
 • Kongre, 1. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi , Katılımcı, 2010
 • Sempozyum, Mobbing Sempozyumu , Katılımcı, İzmir, 2010
 • Sempozyum, VIII Ege Diyabet Günleri Sempozyumu , Katılımcı, İzmir, 2010
 • Kongre, Ege IX Dahili Tıp Günleri Kongresi , Katılımcı, İzmir, 2010
 • Sempozyum, VII Ege Diyabet Günleri Sempozyumu , Katılımcı, İzmir, 2009
 • Kongre, Türkiye Acil Tıp Kongresi , Konuşmacı, Antalya, 2009
 • Kongre, 25. Ulusal Kardiyoloji Kongresi , Katılımcı, İstanbul, 2009
 • Kongre, V. Ulusal Acil Tıp Kongresi, Katılımcı, Antalya, 2009
 • Sempozyum, II İleri Yaş Sempozyumu, Katılımcı, 2009
 • Sempozyum, Acil Travma Sempozyumu, Katılımcı, 2009
 • Sempozyum, Uluslararası Beslenme ve Kanser Sempozyumu, Katılımcı, İzmir, 2008
 • Sempozyum, Ege Üniversitesi Tiroid Sempozyumu , Katılımcı, 2008
 • Sempozyum, Ege Diyabet Günleri Sempozyumu , Katılımcı, 2008
 • Konferans, Çocukluk Yaşantılarının Yaşam Üzerindeki Etkileri Konferansı- Azmi Varan , Katılımcı, 2006
 • Kongre, 1. Uluslararası Katılımlı Yara Bakımı Kongresi , Katılımcı, Antalya, 2006
 • Kongre, Ege VII Dahili Tıp Günleri Kongresi, Katılımcı, 2008
 • Kongre, Ege VI Dahili Tıp Günleri Kongresi, Katılımcı, 2007
 • Kongre, Ege VIII Dahili Tıp Günleri Kongresi- Acil Tıp Kursu, Katılımcı, 2009
 • Kongre, Ege V Dahili Tıp Günleri Kongresi, Katılımcı, 2006
 • Sempozyum, Kan Transfüzyonları Derneği Kan ve Ürünleri Transfüzyonu Sempozyumu , Katılımcı, 2006
 • Kongre, Ege IV Dahili Tıp Günleri Kongresi , Katılımcı, İzmir, 2005
 • Kongre, Ege III Dahili Tıp Günleri Kongresi , Katılımcı, İzmir, 2004
 • Kongre, 1. Yutma Bozuklukları Kongresi, Katılımcı, Ankara, 2012
 • Kongre, 2. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Kurul üyesi, Kuşadası, 2013
 • Kongre, 1. Ulusal Acil Hemşireliği Kongresi, Sekreter, Kuşadası, 2011

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Hemşirelik
 • Dahili Hastalıkları Hemşireliği

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön