AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Hemşirelik
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Çocuk Sağlığı ve hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Lisansüstü Dokuz Eylül Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Dokuz Eylül Üniversitesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite İstanbul Üniversitesi-Florence Nightingale Hemşirelik Y.O. - Hemşirelik
 • GİRLİ ALEV,YILDIRIM SARI HATİCE,KIRKIM GÜNAY,NARİN SELNUR,University students attitudes towards disability and their views on discrimination, International Journal of Developmental Disabilities, 2016, 62, 98 107
 • UYSAL NURCAN,YILDIRIM SARI HATİCE,Gök Derya,Özsoy Maslak Öznur,Evaluation Nurses Practices for Medication Administration ViaEnteral Feeding Tube, International Journal of Caring Sciences, 2016, 9, 1058 1065
 • KIRMAN ASLI,YILDIRIM SARI HATİCE,İşitme Engelli Çocuk ve Adölesanların Sağlık Durumları, Güncel Pediatri, 2011, 9, 85 92
 • YILDIRIM SARI HATİCE,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,Burden of Mothers of Children with Intellectual Disability in Turkey, International Journal of Disability and Human Development, 2009, 8, 393 400
 • ÖZPINAR SALİHA,YILDIRIM SARI HATİCE,YARDIMCI FİGEN,The Effects of Parental Attitudes on Health Behaviors of Adolescents Attending 6th to 8th Grades in Turkey, International Journal of Disability and Human Development, 2010, 4, 283 290
 • ÖZPINAR SALİHA,YILDIRIM SARI HATİCE,Manisa İlinde Engelli Bireylere Karşı Toplumsal Tutum, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012, 13, 110 116
 • KIRMAN ASLI,YILDIRIM SARI HATİCE,Health Status of Hearing Impaired Children and Adolescents, International Journal of Nursing Practice, 2013, 19, 233 240
 • YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,ÖZSOY SÜHEYLA,KANTAR MEHMET,ÇETİNGÜL NAZAN,Experiences of Parents With the Physical Care Needs at Home of Children With Cancer A Qualitative Study, Cancer Nursing, 2013, 36, 385 393
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,ÇETİNGÜL NAZAN,KANTAR MEHMET,ERERMİŞ HATİCE SERPİL,AKSOYLAR SERAP,Determination of School-Related Problems in Children Treated for Cancer, The Journal of School Nursing, 2014, 30, 376 384
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZPINAR SALİHA,Sleep and Parenting Styles in Preschool Children in Turkey, Int J Child Health Hum Dev, 2011, 4, 203 212
 • YILDIRIM SARI HATİCE,BAHÇECİ BANU,Nutritional Status of Children with an Intellectual Disability, International Journal of Disability and Human Development, 2012, 11, 17 21
 • ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,YILDIRIM SARI HATİCE,BEKTAŞ MURAT,ELÇİGİL AYFER,Health Screening: A Survey of Children’s Growth and Development in Turkey, Paediatric Nursing, 2011, 23, 24 28
 • ÖZPINAR SALİHA,ALTIPARMAK OSMAN,YILDIRIM SARI HATİCE,Asthma and Quality of Life in Adolescent in Manisa, Turkey, Int J Adolesc Med Health, 2011, 23, 217 221
 • YILDIRIM SARI HATİCE,GİRLİ ALEV,ÖZTÜRK ÖZGÖNENEL SEMRA,ARDAHAN ESRA,Nutritional status, eating behaviours and parental attitudes of children with an autism, Developmental Medicine & Child Neurology, 2015, 57, 26
 • ELÇİGİL AYFER,YILDIRIM SARI HATİCE,Determining Problems Experienced by Student Nurses in Their Work With Clinical Educators in Turkey, Nurse Education Today, 2007, 27, 491 498
 • ELÇİGİL AYFER,YILDIRIM SARI HATİCE,Students' Opinions and Expectations of Effective Nursing ClinicalMentors, Journal of Nursing Education, 2008, 47, 118 123
 • METE SAMİYE,YILDIRIM SARI HATİCE,Nursing Students' Expectations From Tutors in PBL and Effects of Tutors' Behaviour on Nursing Students, Nurse Education Today, 2008, 28, 434 442
 • YILDIRIM SARI HATİCE,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,Depression Among Mothers of Children and Adult with an Intellectual Disability in Turkey, International Journal of Nursing Practice, 2010, 16, 248 253
 • YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,KANTAR MEHMET,Çocuklarda Kanser ve Engellilik, Türk Onkoloji Dergisi, 2012, 27, 98 105
 • YILDIRIM SARI HATİCE,AKGÜN ÇITAK EBRU,UYSAL NURCAN,ALTUN EMİNE,Attitudes of nursing students towards people with disabilities, Learning Disability Practice, 2016, 19, 27 30
 • ÖZPINAR SALİHA,YILDIRIM SARI HATİCE,0-6 Yaş Çocukların Sağlık Hizmet Kullanımları, Sürekli Hizmet Kaynakları ve Etkileyen Faktörler, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2012, 11, 599 608
 • ELÇİGİL AYFER,YILDIRIM SARI HATİCE,Facilitating Factors in Clinical Education in Nursing, DEUHYOED, 2011, 4, 67 71
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZPINAR SALİHA,SALMAN FİLİZ,COŞKUN HATİCE,KARAYEL HAVVA,BİLGİN NURCAN,ÖZTÜRK HİLAL,BAHÇECİ BANU,Relationship Between Life Satisfaction, Health Status, Social Support, Stress Management and Sociodemographic Variables in Mothers of Children with Intellectual Disability, International Refereed Academic Social Sciences Journals, 2012, 3, 92 118
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,Factors Affecting the Healthy Lifestyle Behavior and Quality of Life in Healthy Youths in Western Turkey, International Refereed Academic Social Sciences Journals, 2012, 3, 146 173
 • YILDIRIM SARI HATİCE,GİRLİ ALEV,ÖZTÜRK ÖZGÖNENEL SEMRA,ROWLEY HELEN,Determination of Injury Risks and Safety Measures Taken by Mothers of Children With an Intellectual Disability and Autism Spectrum Disorder, International Journal of Nursing Knowledge, 2016, 27, 95 103
 • YILDIRIM SARI HATİCE,YILMAZ MEDİNE,SERİN ELİF,KISA SEZER SECGİN,YEŞİLTEPE ÖZLEM,TOKEM YASEMİN,ROWLEY HELEN,Obesity and hypertension in adolescents and adults with intellectual disability., Acta Paul Enferm, 2016, 29, 169 177
 • GİRLİ ALEV,ÖZGÖNENEL SEMRA ÖZTÜRK,YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA,Otizmi Olan Çocukların Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi., Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 2016, 1, 87 99
 • METİNYURT HATİCE AYDAN IŞIK,YILDIRIM SARI HATİCE,Sağlık Çalışanlarının Çocuk İhmali ve İstismarını Tanıma Düzeyleri. , Çocuk ve Medeniyet Dergisi, 2016, 1, 101 121
 • ARKAN BURCU,ÜNSAL AVDAL ELİF,YILDIRIM SARI HATİCE,Locus of Control and Self Directed Learning Relation on Nursing Students, International Journal of Caring Sciences, 2016, 9, 514 519
 • ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,YILDIRIM SARI HATİCE,Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine Göre Pediyatrik Hemşirelik Bakımı: Olgu Yönetimi., Hemşirelik Forumu, 2004, 7
 • YILDIRIM SARI HATİCE,BAŞER GÜNSEL,Down Sendromlu Çocuklara Yönelik Erken Girişim Programında Hemşirenin Rolü, ÖZ-VERİ Dergisi, 2004, 1, 287 302
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,İlkokul Öğrencilerine Sigaranın Zararları Konusunda Verilen Eğitimin Sigarayla İlgili Görüşlerine Etkisi, Hemşirelik Forumu, 2005, 74 78
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Zihinsel Engelli Bireylerde Obezite ve Hipertansiyon Riskinin Belirlenmesi, ÖZVERİ, 2006, 3, 807 818
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerde Aile Yüklenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007, 11, 32 39
 • YILDIRIM SARI HATİCE,BAŞBAKKAL DİDAR ZÜMRÜT,Zihinsel Yetersiz Çocuğu Olan Aileler İçin Aile Yükü Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008, 11, 86 95
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZPINAR SALİHA,Ebe ve Hemşirelerin Zihinsel Engelli Çocuklarla İlgili Bilgileri, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2008, 7, 127 132
 • ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,YILDIRIM SARI HATİCE,İlköğretim Öğrencilerinin Deprem Hakkındaki Bilgileri ve Düşünceleri, Ege Pediatri Bülteni, 2008, 15, 27 33
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,Çocuk İhmal ve İstismarına İlişkin Son 10 Yılda Yapılan Sistematik Derlemeler, TAF Prev Med Bull, 2016, 15, 501 511
 • YILDIRIM SARI HATİCE,Kanama Hastalığı Olan Çocuk ve "Engelli" Kavramına Yaklaşımlar, Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, 2016, 2, 56 60
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ARDAHAN ESRA,EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,Adölesan Sağlığına İlişkin Son 10 Yılda Yapılan Sistematik Derlemelerin Gözden Geçirilmesi, Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Dergisi, 2014, 1, 55 73
 • BEŞER AYŞE,METE SAMİYE,YILDIRIM SARI HATİCE,Probleme Dayalı Öğrenmede Eğitim Yönlendiricisi Nasıl Olmalı., Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2004, 8, 32 38
 • ÖZTÜRK MUZAFFER CANDAN,SARIKAYA AKLİME,YILDIRIM SARI HATİCE,BEKTAŞ MURAT,Okul Dönemindeki Çocukların Sağlık Durumlarının Belirlenmesi, Milli Eğitim Dergisi, 2004, 32, 159 168
 • YILDIRIM SARI HATİCE,BAŞER GÜNSEL,MOLZAN TURAN JANET,Experiences of Mothers of Children with Down Syndrome, Paediatric Nursing, 2006, 18, 29 32
 • GÖK DERYA,YILDIRIM SARI HATİCE,Pediyatride ilaç hataları ve hata bildirimi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, 2016, 6, 165 173
 • YILMAZ MEDİNE,YILDIRIM SARI HATİCE,Serin Elif,Sezer Secgin Kısa,The Effectiveness of Nutrition and Activity Programmes for Young Adults with Intellectual Disabilities, International Journal of Caring Sciences, 2014, 7, 449 459
 • ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Pediatrik Yanık Vakalarında Besin Desteği, Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2016, 30, 106 113
 • ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Adölesan Evliliklerin Sağlığa Etkileri, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dergisi, 2016, 32, 132 142
 • TOKEM YASEMİN,İLTUŞ KIRBIYIKOĞLU FATMA,ÖZGÜRSOY URAN BERNA NİLGÜN,YILDIRIM SARI HATİCE,ÜNSAL AVDAL ELİF,YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN FAZLA KİLOLU VE OBEZ HASTAYA BAKIM VERME DENEYİMLERİ: ODAK GRUP GÖRÜŞMESİ,Obeziteye Multididpliner Yaklaşım Kongresi,21.11.2015 22.11.2015, TÜRKİYE
 • YILDIRIM SARI HATİCE,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINA İLİŞKİN SON 10 YILDA YAPILAN SİSTEMATİK DERLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ,5. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ,01.12.2015 04.12.2015, İZMİR, TÜRKİYE
 • YILDIRIM SARI HATİCE,GİRLİ ALEV,ÖZGÖNENEL SEMRA ÖZTÜRK,ARDAHAN ESRA,Nutritional status, eating behaviours and parental attitudes of children with an autism,European Academy of Childhood Disability (EACD),27.05.2015 30.05.2015, DANİMARKA, 26.05.2015
 • EGELİOĞLU CETİŞLİ NURAY,ER GÜNERİ SEZER,MERT HATİCE,ÜNSAL AVDAL ELİF,TOKEM YASEMİN,YILDIRIM SARI HATİCE,Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Sırasında Yaşadıkları Stresin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi: Üç Farklı Üniversite, Üç Farklı Eğitim Yöntemi,15. Ulusal Hemşirelik Kongresi,10.09.2015 12.09.2015, Erzurum, TÜRKİYE
 • ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,AKATIN YELİZ,CANTİLAV NACİYE,YILDIRIM SARI HATİCE,ÇOCUK HEMŞİRELERİNİN PROFESYONEL/ETİK DEĞERLERİNİN HASTA GÜVENLİĞİ TUTUMLARINA ETKİSİ,5. EGE PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ,01.12.2015 04.12.2015, İZMİR, TÜRKİYE, 04.12.2015
 • Cantilav Naciye,Abut Eda,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,İlk Kez ve Birden Çok Kez Bronkopnömoni Nedeniyle Hastaneye Yatan Çocukların Annelerinde Özyeterlilik,4. Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,DOĞAN ZEHRA,Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Algıları Becerileri ve Pediatrik İlaçları Hesaplayabilme Performanslarının Belirlenmesi,4.Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi,16.11.2016 18.11.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Pediatrik Yanık Hastalarında Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörler,34. Çocuk Cerrahisi 7. Pediatrik Üroloji ve 20. Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi,26.10.2016 30.10.2016, Girne, KKTC
 • Karahan Yakup,Başoğlu Funda Saime,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,ARDAHAN ESRA,YILDIRIM SARI HATİCE,Yetim Perihan,Oğul Aysel,Çocuklarda Venöz Kan Alma Uygulaması Sırasında Çizgi Film Seyrettirmenin Ağrı Algısına ve Süresine Etkisi,15. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi,28.04.2016 29.04.2016, Eskişehir, TÜRKİYE
 • Uygun Emine Tuğçe,ARDAHAN ESRA,ÖZGÜVEN ÖZTORNACI BESTE,YILDIRIM SARI HATİCE,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntörn Öğrencilerinin Potasyum Dengesi Konusundaki Bilgilerinin Belirlenmesi,5. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi,28.04.2016 29.04.2016, Eskişehir, TÜRKİYE
 • Pediatrik idrar toplama aracı geliştirilmesi, Yürütücü, 2170117, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (144734),1.10.2018
 • Okul Öncesi Çocuğun Sağlığının Geliştirilmesi Projesi, Yönetici, Yönetici,,1.1.2005
 • TAF Preventive Medicine Bulletin
 • International Nursing Review
 • Journal of Nursing Education and Practice
 • ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
 • ACED Uluslararası Hakemli Aile Çocuk Ve Eğitim Dergisi
 • Pediatrik yanık hastalarında uyku kalitesini etkileyen faktörler, ESRA ARDAHAN, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Pediatri hemşirelerinin ilaç hatalarını bildirme durumları ile tıbbi hatalardaki tutumları arasındaki ilişki, DERYA GÖK, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • İşitme engelli çocuk ve adölesanların sağlık durumlarını etkileyen etmenlerin belirlenmesi, ASLI KIRMAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Tamamlanmış
 • Çocuk İhmal ve İstismarı Paneli, İzmir, 25.5.2015
 • Güncel Uygulamalarla Bebek Bakımı Kursu, İzmir, 9.5.2015
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,
 • SG.BK.MANISA SALIHLI SAGLIK MESLEK LISES, Stajyer Ogretm., Tam Zamanlı,
 • SG.BK.AGRI ELES.MR.SAG.OCA.GUNEYKAYA S.E, Ebe, Tam Zamanlı,
 • SG.BK.ISTANBUL SISLI EFTAL HASTANESI, Ebe, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön