AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Lisansüstü Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Psikiyatri Hemşireliği A.B.D.
 • Üniversite Ege Üniversitesi-Hemşirelik Yüksekokulu
 • Büyükbayram A,BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN ŞİZOFRENİ İLE İLGİLİ TUTUMLARI, Güncel Psikiyatri ve Psikonörofarmakoloji ISSN: 2146-1058, 2014, 4(1), 23-30
 • Büyükbayram A,SOCİAL FUNCTİONALİTY AND İNTERNELİZED STİGMATİZATİON LEVELS OF FORENSİC PSYCHİATRY PATİENTS, Anadolu Psikiyatri Dergisi (Anatolian Journal of Psychiatry), 2014, (Basımda)
 • Büyükbayram A,SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA İŞ DOYUMU VE DUYGUSAL ZEKA, Ege Üniversitesi Dergisi, 2009, 25, 83-94
 • Büyükbayram A,HEMŞİRELERİN İŞ DOYUMUNDA DUYGUSAL ZEKANIN ROLÜ, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2014, 5(1), 41-48
 • Büyükbayram A,SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİ ETKİLEYEN SOSYO-KÜLTÜREL ETMENLER, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2013, 4(1), 46-53
 • Büyükbayram A,ACİL SERVİS HEMŞİRELERİNİN EMPATİ DÜZEYİNİN RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK SOSYAL MESAFE VE TUTUMLARININ ETKİSİ,3. Uluslar arası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi,1-3 Eylül, Ankara, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,SOCIAL FUNCTINALITY AND INTERNALIZED STIGMATIZATION LEVELS OF FORENSIC PSYCHIATRIC PATIENTS,XVI World Congress of Psychiatry,14-18 Eylül, Madrid, İspanya, 2014
 • Büyükbayram A,ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN DUYGUSAL ZEKÂ VE SOSYOTROPİ-OTONOMİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Poster).,TSK 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi,13-15 Mayıs , Ankara, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,YAŞLI BİREY VE İLETİŞİMDE HEMŞİRENİN ROLÜ,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,YAŞLI İSTİSMARI VE PSİKOSOSYAL SORUNLAR,3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,YAŞLILIKTA PSİKOSOSYAL SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI(Poster),3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu,5-7 Mart , İzmir , Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,HEMŞİRELERDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK,3. Uluslar arası 7. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi,1-3 Eylül, Ankara, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,TOPLUMSAL KALKINMADA BİR ENGEL: KADINA YÖNELİK ŞİDDET(Sözel Bildiri),II. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu ,23-24 Ekim , Niğde, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,TOPLUMSAL İLİŞKİLERİN GÜÇLENMESİNDE DUYGUSAL ZEKA (Sözel Bidiri),II. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu ,23-24 Ekim , Niğde, Türkiye, 2014
 • Büyükbayram A,PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRE VE HEKİMLERDE ÇATIŞMA YÖNTEMİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ,İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları E.A. Hastanesi,28-30 Nisan 2008, İstanbul, Türkiye, 2008
 • Büyükbayram A,HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARDA PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI,6. Ulusal Geriatri Kongresi, 16-20 Ekim 2007, Antalya, Türkiye, 2007
 • Büyükbayram A,HUZUREVİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDEN YAŞLILIĞA VE KURUMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ,Akçakoca,4–6 Haziran 2009, Düzce, Türkiye, 2009
 • Büyükbayram A,SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ŞİZOFRENİ İLE İLGİLİ TUTUMLARI,Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi,24-26 Haziran 2010, Samsun, Türkiye, 2010
 • Pediatrik idrar toplama aracı geliştirilmesi, Yürütücü, 2170117, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (144734),1.10.2018
 • Adli Psikiyatri Hastalarının İçselleştirilmiş Damgalanma ve Sosyal İşlevsellik Düzeyleri, Koordinatör, 2013-2-TSBP-05. , BAP, Koordinatör, (8000.00TL),1.12.2014
 • ADLİ PSİKİYATRİ HASTALARININ İÇSELLEŞTİRİLMİŞ DAMGALANMAVE SOSYAL İŞLEVSELLİK DÜZEYLERİ, Araştırmacı, 2013-2-TSBP-05 , BAP, Araştırmacı, (8.000),1.1.2014
 • ADIYAMAN SARIHARMAN SAĞLIK OCAĞI, EBE, Tam Zamanlı,
 • İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, HEMŞİRE, Tam Zamanlı,
 • 2014-15 HEMŞİRELİK HAFTASI PROGRAMI DÜZENLEME, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 25.11.2014
 • 2014-15 KARİYER PLANLAMA VE ÜNİVERSİTE TANITIM KOMİSYONU ÜYESİ , İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 25.11.2014
 • 2014-15 3. SINIF KOORDİNATÖR YARDIMCILIĞI, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü,
 • 2013-14 HEMŞİRELİK HAFTASI PROGRAMI DÜZENLEME, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü,
 • 2012-13 HEMŞİRELİK HAFTASI PROGRAMI DÜZENLEME, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü,
 • 15-16 MAYIS 2013 BAHAR ŞENLİĞİ DÜZENLEME KURULU, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 21.3.2013
 • 2012-13 KARİYER PLANLAMA VE ÜNİVERSİTE TANITIM KOMİSYONU ÜYESİ, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 18.4.2013
 • 2013-14 TANITIM KOMİSYONU ÜYESİ, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 8.7.2013
 • 2013-14 TÖREN KOMİSYONU ÜYESİ, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 22.10.2013
 • 2013-14 3. SINIF KOORDİNATÖR YARDIMCILIĞI, İKÇÜ-SBF-Hemşirelik Bölümü, 22.10.2013
 • Kongre, III.Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Katılımcı, Ankara, 2014
 • Kongre, XVI World Congress of Psychiatry, Katılımcı, Madrid-İspanya, 2014
 • Kongre, TSK 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Katılımcı, Ankara, 2014
 • Sempozyum, KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Katılımcı, Niğde, 2014
 • Kongre, 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Katılımcı, İzmir, 2013
 • Kongre, II. Uluslararası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi , Katılımcı, Erzurum, 2012
 • Kongre, 6. Ulusal Geriatri Kongresi , Katılımcı, 2007
 • Kongre, VII. Ege Bölgesi Dâhili Tıp Günleri Kongresi, Katılımcı, İzmir, 2008
 • Kongre, II. Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Günleri , Katılımcı, İstanbul, 2008
 • Kongre, III. Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Kongresi , Katılımcı, Düzce, 2009
 • Kongre, IV. Uluslararası Psikiyatri Hemşireliği Günleri , Katılımcı, Samsun, 2010
 • Kongre, 46. Ulusal Psikiyatri Kongresi , Katılımcı, İzmir, 2010
 • Bilimsel Toplantı, Türk Cerrahi Ve Ameliyathame Hemşireliği Derneği Aylık Bilimsel Toplantıları ‘ Öfke Ve Öfke Kontrolünde Kişilik Özelliklerine Gore Yaklaşımlar’, Başkan, İzmir, 2010
 • Sempozyum, 20. Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Şiddet) Sempozyumu, Katılımcı, İzmir, 2011
 • Sempozyum, IV. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu, Katılımcı, Kuşadası, 2011
 • Bilimsel Toplantı, MS Hemşire Akademisi , Katılımcı, İzmir, 2011
 • Sempozyum, 5. İleri Yaş Sempozyumu- ‘Ileri Yaşta Evde Yaşam’, Katılımcı, İzmir, 2012
 • Kongre, 6. Ulusal Geriatri Kongresi , Katılımcı, Antalya , 2007
 • Konferans, "Kendi Yaşamında Varolmak" , Katılımcı, 2008
 • Kongre, 32. Uluslar Arası Katılımlı Grup Psikoterapileri Kongresi Ve 2. Uluslar Arası Fepto Toplantı- Sonrası- Konferansı, Katılımcı, Bergama, 2007
 • Sempozyum, I. Uluslar Arası Duygusal Zekâ Sempozyumu, Katılımcı, İzmir, 2007
 • Kongre, IV. Ege Bölgesi Dâhili Tıp Günleri Kongresi , Katılımcı, İzmir, 2005
 • Kongre, III. Ege Bölgesi Dâhili Tıp Günleri Kongresi , Katılımcı, İzmir, 2004
 • Kongre, II.Ege Bölgesi Dâhili Tıp Günleri Kongresi , Katılımcı, İzmir, 2003
 • Sempozyum, 3. Geriatri Hemşireliği Sempozyumu , Kurul üyesi, İzmir, 2014

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Sağlık Bilimleri Temel Alanı
 • Hemşirelik
 • Psikiyatri Hemşireliği

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön