AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL HİZ.UZM.
 • Master HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL HİZ.UZM.
 • Lisansüstü Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Hizmet A.B.D
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Sosyal Hizmet
 • Lisans Tamamlama HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - ÖTEKİ DALLAR
 • CANKURTARAN ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,Women who sacrifice themselves for everybody: qualitative research with mothers of disabled children, European Journal of Social Work, 2015, 2, 275-289
 • TEKİNDAL MELİKE,ATTEPE ÖZDEN SEDA,The Equality of Opportunities Perceptions of Social Work Students in Turkey: A Qualitative Study., American International Journal of Social Science, 2014, 3, 165 174
 • ÖZTEMİZ SEMANUR,TEKİNDAL MELİKE,Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Okuma Alışkanlıkları: Nitel Bir Araştırma., Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, 2011, 11, 19 28
 • TEKİNDAL MELİKE,Feminist Grup Çalışması: Temeli, Kapsamı ve Süreci, TOPLUM VE SOSYAL HİZMET, 2013, 24, 209 230
 • CANKURTARAN ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,The Effect of Group Work on the Self-efficacy of Social Work Students, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 174, 1124 1128
 • CANKURTARAN ÖZLEM,TEKİNDAL MELİKE,Caregiving of aged people, either professional job or acquiring merit in God's sight: An example of qualitative research, Archives of Gerontology and Geriatrics, 2012, 55, 200 204
 • çetin sibel,ERGÜN MEHMET ALİ,TEKİNDAL MUSTAFA AGAH,tekindal benian,TEKİNDAL MELİKE,A Qualitative Evaluation of the Knowledge Levels of Nurses Regarding Informatics and Health Informatics: The Case of Atatürk Training and Research Hospital, International Journal of Caring Sciences, 2015, 8, 555 566
 • Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri, Uygulama için Bir Giriş., Grup Çalışması. , ISBN:978-605-84776-9-8, S:267-285, NİKA yayınevi, 2015
 • Sosyal Hizmet Kuram ve Yöntemleri, Uygulama için Bir Giriş., Kişi Merkezli Yaklaşım, ISBN:978-605-84776-9-8, S:125-142, NİKA yayınevi, 2015
 • Jane Addams: Eylemci Bir Ruh, Politikacı., ISBN:978-605-65272-0-3, S:215-284, Ayizi Yayınları, 2014
 • Yoksulluk ve Sosyal Hizmet: Yeni Zorluklar ve Yaklaşımlar, Türkiye’de Yoksulluk ve Engellilik İlişkisi, ISBN:978-605-4688-35-7, S:239-271, Sosyal Çalışma Yayınları, 2014
 • Prof. Dr. Gönül Erkan’a Armağan, Sosyal Hizmet ve Mülakat, Sosyal Hizmette Ailelerle Uygulama Modelleri, ISBN:978-975-00151-6-8, S:265-280, Sosyal hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, 2014
 • Prof. Dr. Gönül Erkan’a Armağan, Sosyal Hizmet ve Mülakat , Evde Bakımda Bir Disiplin Olarak Sosyal Hizmetin Rolü, ISBN:978-975-00151-6-8, S:24-37, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, 2014
 • Avrupa'da Sosyal Çalışma, Almanya'da Sosyal Hizmet, ISBN:978-9944-705-34-9, SABEV Yayınları, 2016
 • Avrupa'da Sosyal Çalışma, Fransa'da Sosyal Hizmetin Bir Meslek Olarak Gelişimi, ISBN:978-9944-705-34-9, S:81-98, SABEV Yayınları, 2016
 • Feminist Grup Çalışması Bir Sosyal Hizmet Uygulaması Olarak Engelli Çocuğa Sahip Kadınların Deneyimi, ISBN:978-605-9663-27-4, S:249, Nobel Bilimsel Eserler, 2016
 • 2, (1.2.2016), (The Problem of Social, Culture and Behavioral Change: The Impact of Social public and Practices)
 • Zihinsel Engelli Çocuğa Sahip Annelerin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Projesi, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (3500),1.3.2011
 • kuantum fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, sosyal hizmet uzmanı, Tam Zamanlı,
 • özel anıl huzur ve yaşlı bakımevi, sorumlu müdür, Tam Zamanlı,
 • sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu, sincan ilçe müdürlüğü, sosyal hizmet uzmanı, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

İLETİŞİM

Başa Dön