1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ile Ebe ve Hemşireler Derneği işbirliğinde Sherwood Breezes Resort Otelde 25-27 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Kongrenin başkanlığını yürüten Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin TOKEM açılış konuşmasında İç hastalıkları hemşireliği alanında yaklaşık 20 yıldır ulusal düzeyde düzenli olarak kongre düzenleniyor olmasına karşın, uluslararası nitelikte kongrenin ilkine İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ekibiyle birlikte ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını ve kongrenin hedef kitlesini yurt içinde ve dışında iç hastalıkları hemşireliği alanında klinik ve akademik çalışmalarda bulunan hemşirelerin oluşturduğunu bildirdi. Kongreye gösterilen büyük ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Tokem; “Kongreye Amerika, İngiltere, Mısır, Portekiz, Bulgaristan ve Kosova’dan 7 konuşmacı olmak üzere toplamda 81 konuşmacı ve oturum başkanı katıldı. Kongremizin katılımcı sayısı kayıtlı ve davetli konuşmacılarımızla birlikte 230 olarak kaydedildi. Başta kronik hastalıklarda acil-klinik-yoğun ve uzun dönem bakım, biyoterapi, diyabet, kanıt temelli uygulamalar, geriatri, mikrobiyota ve beslenme, hemovijilans hemşireliği, kronik hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar ve sağlık turizmi gibi tüm iç hastalıkları hemşireliğini ilgilendiren ana konular olmak üzere 2 kurs, 13 panel, 4 konferans, 1 forum, biri seçkin sözel bildiri olmak üzere 12 sözel bildiri oturumu gerçekleştirildi. Kongremize gelen bildiri sayısı 260 olup; hakem kurulları tarafından bunlardan 142’si sözel, 15’i randomize kontrollü, girişimsel nitelikte seçkin sözel, 103’ü poster bildiri olarak değerlendirildi.” şeklinde toplantı ile ilgili sayısal verilere değinmiştir. 

Üç gün süren yoğun bir programın ardından kongrenin kapanış töreninde 3 seçkin sözel bildiri, 3 sözel bildiri ve 3 poster bildiri kendi kategorilerinde ödüllendirilmiştir. Bu kapsamda Fakültemiz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal, Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy Uran, Arş. Gör. Funda Sofulu, Arş. Gör. İsmail Ayvaz, Prof. Dr. Yasemin Tokem ile Sosyal Hizmet Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Melike Tekindal, Arş. Gör. Ahmet Ege, İKÇÜ Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Barış Önder Pamuk. Dr Öğr. Üyesi Gülseren Pamuk ve Konya Selçuk Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Agah Tekindal’ın ortak çalışmaları sözel bildiri ikincilik ödülü ve Prof. Dr. Yasemin Tokem ile Yüksek Lisans Öğrencisi Özge Sebilci’nin çalışmaları seçkin sözel bildiri üçüncülük ödülü almaya hak kazanmıştır.

 

Kongrenin düzenleme kurulu ve sekreteryasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal, Dr. Öğretim Üyesi Berna Uran, Öğr. Gör. Dr. Fatma İltuş, Arş. Gör. Funda Sofulu ve Arş. Gör. İsmail Ayvaz görev almıştır.

II. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresinin 2020 yılı Baharında İKÇÜ İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ev sahipliğinde tekrar yapılması planlanmıştır.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön