Dumansız HaYaT Paneli

20 Kasım 2018 tarihinde üniversitemiz Hareketli Yaşam Topluluğu tarafından fakültemiz dekanı Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar, dekan yardımcımız Doç. Dr. Esra Akın Korhan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derya Özer Kaya, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Serhat Dikmen ve  fakültemiz öğretim üyesi ve elamanları katılımlarıyla Dumansız HaYaT Paneli düzenlenmiştir. Topluluk akademik danışmanı Uzm. Fzt. Yusuf Emük, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derya Özer Kaya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar'ın açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Yelda Varol Tütün Salgını ve KOAH, Uzm. Dr. Hülya Şahin KOAH ile Baş Etme, Dr. Öğr. Üyesi İlknur Naz Gürşan KOAH ile Mücadelede Fiziksel Aktivite, Namık Varol KOAH’ı hastasından dinliyoruz konu başlıklarıyla bilgi ve deneyimlerini aktarmışlardır. Katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından konuşmacılara teşekkür belgeleri verilerek etkinlik sona ermiştir. Etkinliğin düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Bşkanlığına, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görev yapmakta olan hekimlere katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön