Tebrik

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melike TEKİNDAL’ın çeviri editörlüğünü yaptığı SAGE tarafından yayınlanmış "Using Software in Qualitative Research: Step by Step Guide (Ann Lewins & Cristina Silver)", adlı kitap  "Nitel Araştırmalarda Yazılım Kullanımı: Adım Adım Rehber" adıyla yayınlanmıştır. Hocamızı tebrik ediyor, kitabın okuyuculara ve araştırmacılara faydalı olmasını diliyoruz.

 

 


Başa Dön