İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülasyon Laboratuvarı Uygulamaları

Günümüzde hemşirelik eğitiminde bilgi ve becerinin geliştirilmesi için kullanılan geleneksel eğitim yöntemlerine ek olarak simülasyonun kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Simülasyon tamamen katılımcı tarzda ve bir rehber öncülüğünde gerçek bir ortamı önceden deneyimlemeyi sağlayan bir yöntemdir.

2016/2017 Eğitim öğretim yılından itibaren Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı tarafından kullanılan 120 m2 büyüklüğünde olan simülasyon laboratuvarımız, öğrencilerin kontrollü bir ortamda gerçeğe yakın yaşam deneyimi kazanabilecekleri, gerçek hasta bakım ekipmanları ve orta gerçeklikte simülatörü bulunan bir eğitim merkezidir.

Özellikle 2018-2019 Eğitim öğretim yılında Hemşirelik Esasları İntörnlüğü Dersi müfredatına entegre ettiğimiz simülasyon uygulamaları, öğrencilerin gerçek ortamlarda riskli veya nadir karşılaşabilecekleri klinik senaryoları içermekte ve öğrencilerin tüm hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirmelerine izin vermektedir. Öğrencinin simülasyon uygulamaları sırasında kendini gerçeğe yakın bir ortamda olduğunu hissetmesi gerekmektedir. Bu nedenle simülasyon laboratuvarımızda simülasyon ortamının gerçekliğini arttıran mulaj uygulamaları ile öğrencilerin karar verme, eleştirel düşünme gibi becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca öğrenciler ile yapılan role-play çalışmaları ile, öğrencilerin kendilerini hasta ve hasta yakını gibi hissetmelerini sağlayarak iletişim becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

Simülasyon uygulamaları ile öğrenciler hatalarından öğrenme ve hataların hastaya ulaşmadan düzeltme fırsatı yakalamaktadır. Böylece, tüm öğrencilere eşit öğrenme fırsatları sunarak, öğrencilerin aynı klinik deneyimlere sahip olabilmeleri sağlanmaktadır.

 


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön