Psikiyatrik İlaçların Kullanımında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından, 28-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Çeşme/İzmir’de “Psikiyatrik İlaçların Kullanımında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya Türkiye’den birçok farklı üniversite ve kurumdan katılım sağlanmıştır. Sosyal Hizmet Bölümünü temsilen de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Melike TEKİNDAL, Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Görevlileri aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Behçet Uz Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Sezin ÜNAL ve Sağlık Bakanlığı Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sosyal Hizmet Uzmanı Eda ÜLGER KARABUĞA katılmıştır.

Çalıştayda beş çalışma grubundan biri olan “Tanı tedavi uygunluğu ve hasta uyuncunun iyileştirilmesinde çözüm önerileri” konulu çalışma grubunda yer alınarak, “hastanın aile ve çevresinin hasta uyuncu ve tedavisindeki yerinin önemi” üzerinde durularak, aile eğitimlerinin arttırılması; sosyal incelemelerin yapılması; ilaç kullanımı ve hastalık bilgisi broşürlerine ulaşılabilirliğin arttırılması; toplum ruh sağlığı merkezleri, akılcı ilaç kullanım merkezlerinin yaygınlaştırılması ve psikoeğitim gruplarının diğer hastalıklar için de açılması gibi önerilere yer verilmiştir.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön