Çocuk İhmal ve İstismarı Paneli

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi işbirliği ile 26 Mayıs 2017'de "Çocuk İhmal ve İstismarı"  paneli gerçekleştirildi. Panelde toplumda var olan çocuğun cinsel istismarı konusunda cinsiyet eşitliğine dayalı olarak insan haklarına uyulmasına dikkat çekmek ve çocuğun cinsel istismarı olaylarının en aza indirilmesi gerektiği konusunda katılımcılar bilgilendirildi ve yaşanılan sorunlar interaktif bir ortamda tartışıldı. İki oturum olarak gerçekleşen panelin açılış konuşmasını, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Melike TEKİNDAL gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Avukat Emel YEŞİLDAĞ’ın yürüttüğü panelde ilk oturumda, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem GENÇER çocuğa yönelik cinsel istismarın psikolojik bulgularına değindi.

İlk oturumda İzmir Barosu Genel Sekreteri ve Çocuk Hakları Merkezinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İlke EROL İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi çalışmalarından bahsederken, İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Avukat Mualla ÖZMEN ise hukukta bidirim yükümlülüğüne değindi. İkinci oturuda sosyal hizmet uzmanı Nihat TARIMERİ çocuk koruma kanunu ve çocuğa yönelik cinsel ihmal ve istismarın sosyal hizmet boyutuna değinirken, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf öğrencileri Seviay KIRICI ve Reyhan KARA adli sosyal hizmet bağlamında aile ve çocuk mahkemeleri hakkında vaka ve deneyim paylaşımını içeren konuşmalarını gerçekleştirdi.

Panele İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yasemin Tokem ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenciler katılım gösterdi.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön