Sağlıkta Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Multidisipliner İşbirliği Paneli düzenlendi..

Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında 18 Mayıs 2017’de İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 2017 yılı Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN) tarafından belirlenen temaya uygun olarak “Sağlıkta Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşmada Multidisipliner İşbirliği” paneli gerçekleştirildi.


Oturum Başkanlığını Doç. Dr. Hatice YILDIRIM SARI ve Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI’nın yürüttüğü panelde, DEÜ Mimarlık Fakültesi’nden Arş. Gör. Dr. Gözde Ekşioğlu ÇETİNTAHRA ideal kentleşmenin nasıl olması gerektiğine değinerek günümüzdeki mevcut kentleşmenin insan sağlığı üzerine etkilerine değindi. İKÇÜ Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Erhan IRMAK “Sualtı Yaşamının Sağlık Üzerine Etkileri”, İKÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Başkanı Doç. Dr. Mustafa TÖZÜN “Yerkürenin Üzerinde Olanların Sağlık Üzerine Etkileri", İKÇÜ SBF Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği AD. Başkanı Doç. Dr. Medine YILMAZ “Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Hemşirelerin Sağlayabileceği Katkılar” içeren konuşmalarını gerçekleştirdi. 
Panele Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yasemin Tokem, Dekan Yardımcısı ve FTR Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derya Özer KAYA ile çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenciler katılım gösterdi.


HABER İLE İLGİLİ RESİMLER

Başa Dön