25-26 Mayıs 2019- Kanıta Dayalı Uygulamalar; Araştırmaları Klinik Uygulama Alanlarına Aktarmak Kursu

Kanıta Dayalı Uygulamalar; Araştırmaları Klinik Uygulama Alanlarına Aktarmak Kursu

Kurs Açıklaması: Her yıl ortopedi/spor/manuel fizyoterapi klinik uygulama alanlarına ilişkin aşırı miktarda araştırma yayınlanmaktadır. Bu kadar fazla yeni bilgi, klinik uygulama açısından araştırmaların ne anlama geldiği ve bu bilgilerin klinisyenler tarafından hastaların bakımında nasıl kullanılacağı gibi bazı yeni sorunları gündeme getirmektedir. Bu nedenle, bu kursun amacı, klinisyenlere ortopedi/spor/manuel fizyoterapi klinik uygulama alanlarında üretilen araştırmaları yorumlama ve klinik uygulamada nasıl kullanacaklarını öğretmektir. Bu kurs kanıta dayalı uygulamanın üç ana alanını kapsayacaktır: tanı, prognoz ve tedavi.     

 

Bu iki günlük kurs canlı veya videodan gösterilecek uygulamalar ile zenginleştirilmiş sunumlar ile desteklenecektir. Kursun ilk bölümü (tanıda keskinlik çalışmaları) diagnostik testlerin nasıl yapıldığını, değerlendirmede kullanılabilecek araçları ve testler sonucu elde edilecek verilerin nasıl yorumlanacağı üzerinde duracaktır. Bunu takiben seçilmiş klinik testlerin açıklamaları yapılıp, uygulamaları gösterilecek ve klinik uygulamada optimal kullanımları açısından nasıl yorumlanacakları gösterilecektir. Boyun, omuz ve diz bölgeleri özellikle tartışılacaktır.

 

Benzer bir süreç prognostik çalışmalar için de tekrarlanacaktır. Öncelikle bu çalışmaların nasıl yapılacağı ve değerlendirileceği tartışılacak, sonrasında bel ağrısı, whiplash, ACL rekonstrüksiyonu ve kalça osteoartriti gibi durumlar açısından iyileşmeyi tahmin etmede kullanılacak verilerin açıklanması yapılacaktır. Son olarak, kursun son bölümünde tedavi çalışmaları üzerinde durulacak aynı zamanda bu çalışmalarda sunulan istatistiksel ve klinik verilerin yorumlanması üzerinde durulacaktır. Tüm bunların özetlenmesi ile patellofemoral ağrı, lateral dirsek ağrısı, bel ağrısı ve boyun ağrısı gibi durumlar açısından kanıta dayalı diagnoz, prognoz ve tedavinin birleştirilmesi ile klinik karar verme süreçlerine ışık tutulmaya çalışılacaktır.

 

Kurs, gelecekte literatürden öğrenmeye devam edilmesi açısından gerekli temeli sağlamanın yanısıra klinik uygulamada hemen uygulanabilecek ayrıntılı klinik bilgiler vermeyi de amaçlamaktadır.

Başa Dön