18 Mayıs 2019- Boyun Ağrısı İçin Klinik Uygulama Kılavuzları Kursu / 19 Mayıs 2019- Bel Ağrısı İçin Klinik Uygulama Kılavuzları Kursu

Boyun Ağrısı İçin Klinik Uygulama Kılavuzları Kursu

Kurs Açıklaması: Boyun ağrısının değerlendirilmesi ve tedavisi üzerine olacak bu 1 günlük kursta APTA Ortopedik Fizyoterapi Akademisi tarafından önerilmiş sınıflandırma sistemi temel alınmıştır. Kursta boyun ağrısı açısından kullanılan sınıflandırma sistemini destekleyen bilimsel kanıtlar teorik olarak verilecektir. Bu sisteme göre boyun hastaları 4 farklı grupta incelenmektedir: baş ağrısının eşlik ettiği boyun ağrısı (servikojenik), yayılan ağrı (kök basısına bağlı), hareket koordinasyon bozukluğu ile görülen boyun ağrısı (whiplash ilişkili bozukluklar), hareket kısıtlılığı görülen boyun ağrısı. Her grup açısından anahtar bulgular ve kanıtlarla desteklenmiş kilit tedavi yöntemleri verilecektir. Değerlendirme ve uygulama yetenekleri uygulamalı olarak gösterilecektir. Kurs boyunca, klinik değerlendirmenin yanı sıra klinik karar verme üzerinde de durulacaktır. Sınıflandırma sistemi bilgisi uygun ve tamamlayıcı anatomi ve patofizyoloji bilgisiyle desteklenecek ve klinik kılavuzlarda bulunmayan servikal hipermobilite, servikojenik baş dönmesi ve servikal myelopati gibi seçilmiş patolojiler hakkında kısa bilgilendirme yapılacaktır.

 

Bel ağrısı için Klinik Uygulama Kılavuzları Kursu

Kurs Açıklaması: Bel ağrısının değerlendirilmesi ve tedavisi üzerine olacak bu 1 günlük kursta APTA Ortopedik Fizyoterapi Akademisi tarafından önerilmiş sınıflandırma sistemi temel alınmıştır. Kursta bel ağrısı açısından kullanılan sınıflandırma sistemini destekleyen bilimsel kanıtlar teorik olarak verilecektir. Bu sisteme göre bel hastaları 4 farklı grupta incelenmektedir: hareket kısıtlılığı olan bel ağrısı, hareket koordinasyon bozukluğu ile görülen bel ağrısı, alt ekstremite ağrısı ile görülen bel ağrısı ve yayılan ağrı karakterinde bel ağrısı. Her grup açısından anahtar bulgular ve kanıtlarla desteklenmiş kilit tedavi yöntemleri verilecektir. Değerlendirme ve uygulama yetenekleri uygulamaları olarak gösterilecektir. Kurs boyunca, klinik değerlendirmenin yanı sıra klinik karar verme üzerinde de durulacaktır. Sınıflandırma sistemi bilgisi uygun ve tamamlayıcı anatomi ve patofizyoloji bilgisiyle desteklenecek ve klinik kılavuzlarda bulunmayan lumbar spinal stenoz, kauda equina ve spondiloliztezis gibi seçilmiş patolojiler hakkında kısa bilgilendirme yapılacaktır.

Başa Dön