2019-ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

 

 

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ONLINE OLARAK E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT YAPACAKLARDIR ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT İÇİN GELMELERİNE GEREK YOKTUR

 

HEMŞİRELİK VE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT İÇİN BİZZAT GELMELERİ GEREKMEKTEDİR

 

FAKÜLTE / MYO

KAYIT TARİHİ

KAYIT YERİ

Sağlık Bilimleri Fakültesi

19.08.2019

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Anayerleşkesi Merkezi Derslikler Binası Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonu

 

Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptırmak Üzere Gelecek Olan Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden vekâletname getirildiği takdirde bir başkası da adayın yerine kayıt yaptırabilir.

Kayıtlar, kayıt takviminde her fakülteye ayrılan kayıt gününde gerçekleştirilecektir.

Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

Kesin Kayıtta Getirilmesi Gereken Belgeler

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bolümüne kayıtlanacak adayların, Bu programa kayıt için tam teşekküllü bir üniversite veya devlet hastanesinden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekir. ( 2019 ÖSYM Kılavuzu Bk. 87 maddesi gereği)

Kayıt esnasında sağlık raporu ve kimlik kartı dışında herhangi bir belge talep edilmeyecektir. Sadece lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

ÖNEMLİ NOT: Üniversite kayıtlarında lise mezuniyeti sorgulaması MEB servisi üzerinden, eş zamanlı öğrenime ilişkin sorgulama YÖKSİS üzerinden yapılacaktır. Bu sorgulamalar sonucunda herhangi bir sorun çıkması durumunda öğrencilerden durumlarına ilişkin belge talep edilecektir.

Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kayıtlanmayan adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.

 

 

 KAYIT SONRASI İÇİN BİLGİLENDİRME

Üniversitemize kayıtlı öğrenciler yönetmelik/yönerge/usul-esas ve her yıl Senato tarafından belirlenen akademik takvim esaslarına uymak, öğrencilik sürecinin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

Kesin kayıt yapan öğrenciler öğrenci kimlik kartlarını Eğitim Öğretimin başladığı tarihten   itibaren   kayıtlandıkları   Fakülte/Meslek   Yüksekokul   Öğrenci   İşleri Bürolarından teslim alabileceklerdir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında dersler İngilizce hazırlık sınıfı hariç 16 Eylül 2019; İngilizce hazırlık sınıflarında ise muafiyet sınavları yapıldıktan sonra 23 Eylül 2019 tarihinde başlayacaktır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimleri İçin Tıklayınız

1- Derslere Yazılım

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin http://www.ikc.edu.tr sayfasında ilan edilen 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ikc.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.

2- Ortak Zorunlu Dersler Muafiyet Sınavı

Üniversitemize kayıt yaptıran adayların;

*Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi ve Türk Dili Dersi Muafiyet Sınavı 17 Eylül 2019 tarihinde,

*Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi ve Temel Bilgi Teknolojileri Dersi Muafiyet Sınavı 18 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen ortak zorunlu derslerin muafiyet sınavlarına Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı okuyacak öğrenciler giremeyeceklerdir.

Sınav yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.

3- Muafiyet

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için 16-18 Eylül 2019 tarihleri arasında Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuracaklardır.

İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin eski bölümündeki başardığı derslerin yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı dersleri tespit edilerek, muaf sayılan derslerin kredi toplamına göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir.

4- İzin/Kayıt Dondurma

Kesin kayıttan sonra, “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 35 inci maddesinde belirtilen nedenlerden herhangi birine göre devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 16-27 Eylül 2019 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Fakülte veya Meslek Yüksekokuluna başvurmalıdır.

İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2019–2020 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler. Varsa derse yazılımları iptal edilir.
Üniversitemize kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarında, önlisans programında veya lisans programlarında mezun aşamasında olup staj, bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların da belirlenen tarihlerde geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2019 tarihine kadar Üniversitemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Başa Dön