DERS KAYDI DÜZELTME

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile 16 maddenin birinci fıkrasının değişik (c) bendi "Ders geçme sistemi uygulayan birimlerde üçüncü dönem sonunda ve daha sonraki dönemlerde GNO’su 1.80’in altında olan öğrenci başarısız sayılır. Bu durumdaki öğrenci daha önce almadığı dersleri alamaz. Genel not ortalamasını 1.80’in üstüne yükseltmek için öncelikle daha önce kaldığı ve sonrasında geçtiği dersleri alabilir. Öğrenci başarılı olduğu bir dersi not yükseltmek amacıyla tekrar alabilir. Sınıf geçme sistemi uygulanan birimlerde ise başarısız sayılma ve ortalama yükseltme ile ilgili hususlar birimler tarafından hazırlanıp Senato tarafından onaylanan esas ve usullerde belirlenir." şeklinde değiştirilmiştir.
Buna göre üçüncü dönem sonunda ve daha sonraki dönemlerde GNO’su 1.80’in altında olan öğrenci daha önce almadığı dersleri almamalıdır. Ancak ÜBYS üzerinde yapılan kontroller sonucunda ekte gönderilen listede yer alan bu durumdaki öğrencilerin sistemsel hata nedeniyle yeni derslere kaydoldukları tespit edilmiştir. Sistemdeki hata ivedilikle giderilmiş ve öğrencilerin fazladan aldıkları dersler üzerlerinden kaldırılmıştır.

 

LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.

Başa Dön