2018 ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ADAYLARIN KAYIT İŞLEMLERİ

 

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ - FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜNÜ KAZANAN ÖĞRENCİLER

-HEMŞİRELİK

-FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

BÖLÜMLERİNİ KAZANAN ÖĞRENCİLER HEYET RAPORU GETİRMEK ZORUNDA OLDUKLARI İÇİN E-DEVLETTEN KAYIT YAPMAYACAKLARDIR. KAYITLARI ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURARAK YAPACAKLARDIR.

Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, 03-07 Eylül 2018 tarihlerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Çiğli Ana yerleşkesi Merkez Derslikler Binası Konferans Salonuna bizzat başvurarak nüfus cüzdanı kontrol edilmek suretiyle veya noterden vekaletname verecekleri kişiler aracılığı ile kayıtlarını yaptıracaklardır.

 

Üniversitemize Kesin Kayıt Yaptırmak Üzere Gelecek Olan Adayların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir, ancak noterden vekaletname getirildiği takdirde bir başkası da adayın yerine kayıt yaptırabilir.

Kayıtlar, kayıt takviminde her fakülteye ayrılan kayıt gününde gerçekleştirilecektir.

Lise mezuniyetleri MEB aracılığıyla sorgulanacaktır. MEB sorgusu yapılamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Kararlarına göre bir öğrenci aynı anda iki lisans veya iki ön lisans programına devam edememektedir. (Açık öğretim ve uzaktan öğretim programları hariç) Söz konusu durum YÖKSİS sistemi üzerinden sorgulanacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde öğrenciden bir programı tercih etmesi istenecektir.

İlan edilen kayıt tarihleri dışında kayıt yapılmayacak ve kayıtlanmayan adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.

 

Kesin Kayıtta Getirilmesi Gereken Belgeler

1-Heyet Raporu

Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik Bölümü ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bolümüne kayıtlanacak adayların, Bu programa kayıt için tam teşekküllü resmi bir hastaneden, eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu almaları gerekir. ( 2018 ÖSYM Kılavuzu Bk. 87 maddesi gereği) - Özel hastanelerden alınan raporlar kabul edilmeyecektir.

 

2-Lise mezuniyeti MEB aracılığıyla sorgulanamayan adaylardan kayıtta lise diplomasının aslı ve fotokopisi istenecektir.

 

 

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜNÜ KAZANAN ÖĞRENCİLER

BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜNÜ KAZANAN ÖĞRENCİLER KAYITLARINI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPACAKLARDIR.

Yükseköğretim Bilgi Sistemi çalışmaları kapsamında Üniversitemizin elektronik kayda açık olan programlarına yerleşen öğrenciler https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden elektronik kayıt yaptırabileceklerdir. Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler Üniversiteye gelerek kayıtlarını tamamlayabileceklerdir.

E-Devlet üzerinden elektronik kayıtlar 03 – 05 Eylül 2018 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr web sayfasından gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıt bu sayfada “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında “Üniversite E-Kayıt” seçeneğinden e-devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirilecektir.

 

E-Devlet şifresi almamış olan adaylar şifrelerini nüfus cüzdanlarının aslı ile bizzat PTT şubelerinden temin edebileceklerdir.

 

Ortaöğretim tek ders veya bütünleme sınavlarına katılacak olan adaylar elektronik kayıt yapamayacaklardır.

 

E-DEVLET ÜZERİNDEN ELEKTRONİK KAYIT YAPANLAR ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GELMEYECEKLERDİR. ELEKTRONİK KAYIT YAPAN ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTEMİZE AYRICA KAYIT BELGESİ TESLİM ETMEYECEKLERDİR.


E-Devlet üzerinden kayıt yapan öğrenciler üniversite kayıt durumunu aşağıdaki linki tıklayarak kontrol edebilecektir.

Kontrol için tıklayınız.

 

 

 

KAYIT SONRASI İÇİN BİLGİLENDİRME

 

Üniversitemize kayıtlı öğrenciler yönetmelik/yönerge/esas ve her yıl Senato tarafından belirlenen akademik takvim esaslarına uymak, öğrencilik sürecinin tüm aşamalarında gerekli işlemleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında dersler İngilizce hazırlık sınıfı hariç 24 Eylül 2018; İngilizce hazırlık sınıflarında ise muafiyet sınavları yapıldıktan sonra 01 Ekim 2018 tarihinde başlayacaktır.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimleri İçin Tıklayınız

 

1- Derslere Yazılım

Üniversitemize yerleşen ve kesin kayıt işlemini tamamlayan tüm öğrencilerin http://www.ikc.edu.tr sayfasında ilan edilen 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı akademik takviminde ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulunun güz yarıyılı için karşılarında belirtilen kayıt yenileme tarihlerinde öğrenci bilgi sistemi üzerinden ders seçimini yaparak ders kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir. Kayıt yenileme tarihlerinden önce ders kaydının ne şekilde yapılacağına ilişkin www.oidb.ikc.edu.tr sayfasında duyuru yapılacaktır.

 

2- Ortak Zorunlu Dersler Ve Hazırlık Sınıfı Muafiyet Sınavı

a) Üniversitemize kayıt yaptıran adayların;

Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersi Muafiyet Sınavı 26 Eylül 2018 tarihinde,

Yabancı Dil (Arapça) Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı 25 Eylül 2018 tarihinde,

Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Sınıfı Yeterlilik Sınavı 26 Eylül 2018 tarihinde yapılacaktır.

b) Aşağıda belirtilen ortak zorunlu derslerin muafiyet sınavları 02 Ekim 2018 tarihinde yapılacaktır. Bu sınavlara Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri giremeyeceklerdir. Muafiyet sınavlarına birinci sınıf öğrencileri, dersi daha önce alıp başarısız olanlar ve başarılı olup not yükseltmek isteyen öğrenciler gireceklerdir. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi

Türk Dili Dersi 

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı Dersi 

 

Sınav yeri ve saati daha sonra duyurulacaktır.

 

3- Muafiyet

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, muafiyet için 24 – 26 Eylül 2018 tarihleri arasında Fakülte ve Meslek Yüksekokullarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvuracaklardır.

İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile öğrencinin eski bölümündeki başardığı derslerin yeni bölümünde eşdeğer sayıldığı dersler tespit edilerek, muaf sayılan derslerin kredi toplamına göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir. 

 

4- İzin/Kayıt Dondurma

Kesin kayıttan sonra, “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 35 inci maddesinde belirtilen nedenlerden herhangi birine göre devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 24 Eylül - 05 Ekim 2018 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlı oldukları Fakülte veya Meslek Yüksekokuluna başvurmalıdır.

İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2018–2019 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler. Varsa derse yazılımları iptal edilir.


NOT: Yurt, burs ve kredi başvurusu için www.kyk.gov.tr internet adresine girmelisiniz.

 

 

  •  Adres: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çiğli Ana Yerleşke Merkezi Ofisler 1 Kat: 2 (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık) 35620 Çiğli İZMİR

  •  E-Posta: sbf@ikc.edu.tr

  •  Tel: 0(232) 329 35 35

  •  Tel: Öğrenci İşleri Dahili No : 4956-4951-4906

  •  Fax: 0 (232) 386 08 88

  •  Fax: 0(232) 386 08 88

                                          

Başa Dön