SAĞLIK GÜVENCESİ OLMAYAN VEYA YEŞİLKART KULLANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTA GİRİŞİ

SAĞLIK GÜVENCESİ OLMAYAN VEYA YEŞİLKART KULLANAN ÖĞRENCİLERİMİZİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARI SİGORTA GİRİŞİ
Fakültemiz Hemşirelik Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde staja çıkacak olan,sağlık güvencesi olmayan veya yeşil kart olan öğrencilerimizin, muayene sırasında sorun yaşamamaları için iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta girişi yapılmadan önce en geç 13.09.2017 Çarşamba günü Saat:17:00' a kadar 
Fakültemiz Dekanlık binası Mali İşler biriminde görevli Şef Bilge BÜYÜKHAN ÇATAK’ a 
şahsen (203 No' lu oda) veya dahili telefon ile (4954) başvurarak beyanda bulunmaları gerekmektedir. 

Başa Dön