Dr. Öğr. Üyesi Melike Tekindal

Görevi : Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : melike.tunc ikc.edu.tr
Telefon : 4824

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Ege

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : ahmet.ege ikc.edu.tr
Telefon : 4823

Öğr. Gör. Dr. Tahir Enes Gedik

Görevi : Öğretim görevlisi
E-posta : tahirenes.gedik ikc.edu.tr

Ars. Gör. Ferman Erim

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : fermanerim hotmail.com


Başa Dön