Dr. Öğr. Üyesi Melike Tekindal

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : melike.tunc ikc.edu.tr
Telefon : 4824

Arş.Gör.Dr. Ahmet Ege

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : ahmet.ege ikc.edu.tr
Telefon : 4823


Başa Dön