Doktor Öğretim Üyesi Melike Tekindal

Görevi : Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı
Görevleri :
  • Sosyal Hizmet A.B.D. - Öğretim Üyesi
E-posta : melike.tunc ikc.edu.tr
Telefon : 4824

Ars. Gör. Ahmet Ege

Görevi : Araştırma görevlisi
E-posta : ahmet.ege ikc.edu.tr


Başa Dön