HABERLER
daha fazlası>
 • 1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi

  1.Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ile Ebe ve Hemşireler Derneği işbirliğinde Sherwood Breezes Resort Otelde 25-27 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

  Kongrenin başkanlığını yürüten Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin TOKEM açılış konuşmasında İç hastalıkları hemşireliği alanında yaklaşık 20 yıldır ulusal düzeyde düzenli olarak kongre düzenleniyor olmasına karşın, uluslararası nitelikte kongrenin ilkine İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ekibiyle birlikte ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını ve kongrenin hedef kitlesini yurt içinde ve dışında iç hastalıkları hemşireliği alanında klinik ve akademik çalışmalarda bulunan hemşirelerin oluşturduğunu bildirdi. Kongreye gösterilen büyük ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Tokem; “Kongreye Amerika, İngiltere, Mısır, Portekiz, Bulgaristan ve Kosova’dan 7 konuşmacı olmak üzere toplamda 81 konuşmacı ve oturum başkanı katıldı. Kongremizin katılımcı sayısı kayıtlı ve davetli konuşmacılarımızla birlikte 230 olarak kaydedildi. Başta kronik hastalıklarda acil-klinik-yoğun ve uzun dönem bakım, biyoterapi, diyabet, kanıt temelli uygulamalar, geriatri, mikrobiyota ve beslenme, hemovijilans hemşireliği, kronik hastalıklarda koruyucu yaklaşımlar ve sağlık turizmi gibi tüm iç hastalıkları hemşireliğini ilgilendiren ana konular olmak üzere 2 kurs, 13 panel, 4 konferans, 1 forum, biri seçkin sözel bildiri olmak üzere 12 sözel bildiri oturumu gerçekleştirildi. Kongremize gelen bildiri sayısı 260 olup; hakem kurulları tarafından bunlardan 142’si sözel, 15’i randomize kontrollü, girişimsel nitelikte seçkin sözel, 103’ü poster bildiri olarak değerlendirildi.” şeklinde toplantı ile ilgili sayısal verilere değinmiştir. 

  Üç gün süren yoğun bir programın ardından kongrenin kapanış töreninde 3 seçkin sözel bildiri, 3 sözel bildiri ve 3 poster bildiri kendi kategorilerinde ödüllendirilmiştir. Bu kapsamda Fakültemiz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal, Dr. Öğr. Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy Uran, Arş. Gör. Funda Sofulu, Arş. Gör. İsmail Ayvaz, Prof. Dr. Yasemin Tokem ile Sosyal Hizmet Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Melike Tekindal, Arş. Gör. Ahmet Ege, İKÇÜ Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Barış Önder Pamuk. Dr Öğr. Üyesi Gülseren Pamuk ve Konya Selçuk Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Agah Tekindal’ın ortak çalışmaları sözel bildiri ikincilik ödülü ve Prof. Dr. Yasemin Tokem ile Yüksek Lisans Öğrencisi Özge Sebilci’nin çalışmaları seçkin sözel bildiri üçüncülük ödülü almaya hak kazanmıştır.

   

  Kongrenin düzenleme kurulu ve sekreteryasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Elif Ünsal Avdal, Dr. Öğretim Üyesi Berna Uran, Öğr. Gör. Dr. Fatma İltuş, Arş. Gör. Funda Sofulu ve Arş. Gör. İsmail Ayvaz görev almıştır.

  II. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresinin 2020 yılı Baharında İKÇÜ İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı ev sahipliğinde tekrar yapılması planlanmıştır.

 • DEVAMINI OKUYUN
  12 Gün Önce
  Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu İyilik Uygulaması

  Fakültemiz Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu açılış etkinliği olarak 19 Kasım 2018'de başlamış olan "İyilik Uygulaması" 3 Aralık 2018 tarihinde sona ermiştir. Fakültemiz personeli iki hafta boyunca, kimin yaptığının bilinmediği ve gün içerisinde bir anda karşısına çıkan küçük iyiliklerle, paylaşımı ve iletişimi artıran keyifli ve anlamlı bir süreç geçirmiştir. Uygulama, iki haftalık sürece yönelik deneyimlerle ve personelimizin iyilik kavramına ilişkin paylaşımlarıyla son bulmuştur.  

 • DEVAMINI OKUYUN
  19 Gün Önce
  13. Adli Hemşirelik Kursu düzenlendi

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ev sahipliğinde 13. Adli Hemşirelik ve 8. Adli Diş Hekimliği Kursu 10-15 Kasım 2018 tarihleri arasında Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonları'nda gerçekleştirildi. Adli Hemşirelik ve Adli Diş Hekimliğine ilişkin konuların yer aldığı kurs programı İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Diş Hekimliği Fakültesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı ve Adli Bilimciler Derneği işbirliği ile düzenlendi. Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Saffet KÖSE, Rektör yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Sayın İrfan KARADEDE, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Bumin Nuri DÜNDAR ve Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Yasemin TOKEM, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sayın Gürol CANTÜRK, Adli Bilimciler Derneği Başkanı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sayın Hamit HANCI’nın önderliğinde düzenlenen kursun Hemşirelik ayağını Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sayın Gülay OYUR ÇELİK, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sayın Leyla BAYSAN ARABACI, Arş. Gör. Sinem ESKİDEMİR, Arş. Gör. Ece MUTLU yürütmüşlerdir. Alanında uzman birçok eğitimci kursta katılımcılarla bilgilerini paylaşmıştır. Kursiyerler tarafından “adli hemşirelik kavramına ilişkin kapsamlı bilgi edindikleri, hemşirelerin adli olaylara bakış açısının değişimine katkıda bulunulduğu” ifade edilmiştir. Bu kursların devamının yapılması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmasına dikkat çekilmiştir. Ayrıca üniversitemiz için önemli bir kongrenin “5. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi 2019” ‘un temelleri bu kurs kapsamında atılmıştır.

 • DEVAMINI OKUYUN
  20 Gün Önce
  2018 Yılı TS EN ISO 9001:2015 ve TS EN ISO 19011 Kalite İç Denetimi

  Fakültemiz TS EN ISO 9001:2015 VE TS EN ISO 19011 Kalite İç denetimi gerçekleştirildi. Kalite İç Denetimi sonunda fakültemiz arşiv, eğitim, görev tanımları, iş akışları, web sayfası ulaşılabilirliği, cihaz bakım onarım ve kalibrasyon gibi farklı konulardan oluşan denetimi büyük başarı ile geçmiştir.

  Fakültemiz Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Esra Akın KORHAN, Doç. Dr. Gülşah KANER, önceki dönem kalite birim sorumlumuz Doç. Dr. Derya Özer KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Deniz ŞANLI ve Fakülte Sekreterimiz Seçil SEVER başta olmak üzere; Kalite Komisyonu üyelerimiz Dr. Öğr. Üyesi Zehra DOĞAN, Dr. Öğr. Üyesi Deniz BAYRAKTAR, Dr. Öğr. Üyesi Turhan KAHRAMAN, Arş. Gör. Dr. Umut Ziya KOÇAK, Arş. Gör. Pınar DOĞAN, Arş. Gör. Gülçin UYANIK, Aylin ASKAR ile tüm akademik ve idari  idari personelimize teşekkür ederiz.

 • DEVAMINI OKUYUN
  24 Gün Önce
  Dumansız HaYaT Paneli

  20 Kasım 2018 tarihinde üniversitemiz Hareketli Yaşam Topluluğu tarafından fakültemiz dekanı Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar, dekan yardımcımız Doç. Dr. Esra Akın Korhan, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derya Özer Kaya, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Serhat Dikmen ve  fakültemiz öğretim üyesi ve elamanları katılımlarıyla Dumansız HaYaT Paneli düzenlenmiştir. Topluluk akademik danışmanı Uzm. Fzt. Yusuf Emük, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derya Özer Kaya, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar'ın açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Yelda Varol Tütün Salgını ve KOAH, Uzm. Dr. Hülya Şahin KOAH ile Baş Etme, Dr. Öğr. Üyesi İlknur Naz Gürşan KOAH ile Mücadelede Fiziksel Aktivite, Namık Varol KOAH’ı hastasından dinliyoruz konu başlıklarıyla bilgi ve deneyimlerini aktarmışlardır. Katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından konuşmacılara teşekkür belgeleri verilerek etkinlik sona ermiştir. Etkinliğin düzenlenmesinde desteğini esirgemeyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Bşkanlığına, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına, Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görev yapmakta olan hekimlere katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 • DEVAMINI OKUYUN
  24 Gün Önce
  Dünya Diyabet Günü Kapsamında Diyabetus Mellitusta Egzersiz Uygulamaları ve Fizyoterapi Paneli

  Bölümümüz öğretim elemanlarından Dr. Öğretim Üyesi Sevtap Günay Uçurum, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında, Türkiye Fizyoterapistler Derneği İzmir İl Temsilciliği ve Karşıyaka Belediyesi ‘nin iş birliği ile düzenlenen, Kadın ve Diyabet konulu seminere ‘’Diyabetus Mellitusta Egzersiz Uygulamaları, Fiziksel Aktivite Seçenekleri ve Fizyoterapi ile İlişkili Karşılaşılan Problemlerde Çözüm Önerileri’’ konulu konuşması ile katılmış, diyabetli hastalara uygun egzersiz ve fiziksel aktivite programları konusunda bilgi vermiş ve önemini vurgulamıştır.

   

 • DEVAMINI OKUYUN
  27 Gün Önce
  Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonu Açılış Toplantısı ve Etkinliği

  19 Kasım 2018 tarihinde Fakültemiz “Yaşam Boyu Öğrenme Komisyonunun” açılış toplantısı Dekanımız Prof. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantı sunumu Sosyal Hizmet Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Ahmet EGE tarafından yapılmıştır. Komisyon, fakültemiz akademik ve idari personelinin yaşam boyu öğrenmesine yönelik iç dinamiklerini harekete geçirmek, birbirimizden öğrenmek, fakülte kurum kültürünün derinleşmesine katkıda bulunmak amacını taşımaktadır. Komisyonun ilk etkinliği olarak “iyilik uygulaması” iki hafta (19.11.2018-03.12.2018) boyunca personelimizin birbirine yapacağı küçük iyiliklerle sürecektir.  Herkese katılımlarından dolayı teşekkür ederiz. 

 • DEVAMINI OKUYUN
  27 Gün Önce
  İKÇÜ AKADEMİK YILI AÇILIŞINI BAKAN KURUM YAPTI

  İKÇÜ AKADEMİK YILI AÇILIŞINI BAKAN KURUM YAPTI

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2018 - 2019 akademik yılı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla açıldı.

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı açılışı, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Ana Yerleşkede gerçekleştirilen resmi tören ise Rektör Prof.Dr. Saffet Köse’nin ev sahipliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.

  Açılış törenine, İzmir Milletvekili Necip Nasır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Eski Milletvekilleri Necip Kalkan, Kerem Ali Sürekli, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bedriye Tunçsiper, Çiğli 2.Ana Jet Üs Komutanı Tümgeneral Rafet Dalkıran, Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak, Menemen Kaymakamı Mustafa Özkaynak, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir il protokolünden üst düzey temsilciler, STK Temsilcileri, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, akademisyenler, idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

  “Başarılarla devam ediyoruz.”

   İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, ‘Üniversiteler Şehri İzmir Konsepti’ teması başlığındaki konuşmasında 2010 yılında İzmir’in 4. devlet üniversitesi olarak kurulan, 13 Fakülte ile planlanmış olan İKÇÜ’nün öncelikle “araştırma üniversitesi” olmayı hedeflediğini söyledi.

   İKÇÜ’nün gururlandıran başarılara imza attığını kaydeden Rektör Prof.Dr. Saffet Köse, Üniversitemiz devlet üniversitelerinde öğretim elemanına düşen yayın sayısı sıralamasında 2016 yılında 24.'üncü sırada iken 2017 yılında 107 devlet üniversitesi arasında 11.'inci sıraya yükselmiştir. Üniversitemiz 2018-2019 Akademik yılında, 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler genel sıralamasında 86 üniversite arasında 3. sırayı alarak büyük bir başarıya daha imza atmıştır. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma çalışmalarına çok önem vermektedir. Üniversitemizin kurulduğu 2010 yılından itibaren yapılan Bilimsel Araştırma Projeleri nin 317’si tamamlanmış olup 215 proje ise devam etmektedir. TÜBİTAK kapsamında tamamlanan 33 proje ile hâlihazırda devam eden 45 projemiz vardır. Üniversitemizde İZKA kapsamında 4 adet proje,  Santez kapsamında 3 adet proje, Güney Kore Dgist kapsamında 2 adet proje tamamlanmıştır ve Horizon 2020 1 adet, AB İngiltere 1 adet, NATO SPS 1 adet projemiz devam etmektedir.” dedi.

  “Endüstrinin yerli dijital dönüşümüne katkı verecek yetkinlikteyiz.”

  Yaklaşık 600 firmanın olduğu bir bölgenin (AOSB) merkezindeki bir üniversite olarak çok önemli bir misyon üstlendiklerini kaydeden Prof. Dr. Saffet Köse, “Günümüzde Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 yaklaşımıyla birlikte bölgemizdeki şirketlerin akıllı üretim/yönetim aşamasına geçişte, üniversitemizin merkezi bir rol oynayacağı görülmektedir. Bu noktadan hareketle Üniversitemizin de katkısıyla, İzmir’ de, İzmir Ticaret Odası, üniversiteler ve özel sektör ile bir yerli dijital dönüşüm platformu oluşturulması konusunda fikir birliğine varılmıştır. İzmir’deki ekosistem paydaşları arasında işletmelerin dijitalleşme sürecinde acil ihtiyaçlarının tespit edilmesiyle birlikte üniversitemizde bu alana yönelik Nitelikli iş gücü ve istihdam için eğitim stratejilerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Büyük Veri (Big Data), Bulut Teknolojileri, Siber Güvenlik, Akıllı Robotlar, Simülasyon  gibi teknolojilerin uygulanabilmesi için gerekli olan Yapay Zeka – Akıllı Öğrenen Sistemler, Algılama Sistemleri,  Bilgisayarla Görme, Tasarım, İmalat, Enerji, Tedarik ve Değer Zinciri Yönetimi, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, endüstrinin yerli dijital dönüşümüne katkı verecek yetkinlikte, akademik uzman alt yapısına sahiptir.” diye konuştu.

  “TS13298 belgesini alan ilk kamu kuruluşuyuz.”

   Rektör Prof.Dr. Köse, tamamen İKÇÜ imkânlarıyla geliştirilen Üniversite Bilgi Yönetim Sistemini kullanan 5 üniversite olduğunu, 300.000 kullanıcıya başarıyla hizmet verildiğini aktardı. Prof.Dr. Köse, “İçerisinde bulunan Elektronik Belge Yönetim sistemi ile İKÇÜ, 2014 yılında TS13298 belgesini alan ilk kamu kuruluşu olmuştur. Haziran 2018 tarihinde TS13298 standardı kapsamında Elektronik Belge Yönetim sistemimiz yıllık denetimden geçmiş ve yeni belgesini almıştır. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefi doğrultusunda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi hazırladığı Ar-Ge Stratejisi ile halen yürütülmekte olan bilimsel araştırmaların odağını daha da arttırarak, mevcut ve gelecek çalışmalara disiplinler arası nitelik kazandırmak için çalışmaktadır” dedi.

  'Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi' hakkında detay verdi…

  Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise İKÇÜ’nün kuruluşundan bu yana gösterdiği ivmeyi takdirle takip ettiklerini söyledi. Çevre sorunlarına dikkat çekerek başladığı konuşmasında denize atık bırakanlara verilen cezanın 5 kat arttırılacağını açıklayan Bakan Kurum,  ücretli hale gelecek olan poşetler için de şunları söyledi: “Atığın miktarımızı artırdığımız sürece istediğimiz kadar düzenli depolama tesisi yapalım, artık atmamayı da öğrenmeliyiz. Sıfır atık projesi önem arz ediyor. Yönetmelik çıkarıyoruz. Kamu ve kuruluşlarında zorunlu hale gelecek. 2017’de başladığımız ve yıllık 2,5 milyon tasarruf sağlanan projede 2023’de yıllık 20 milyar tasarruf sağlanacak. Bunda plastik poşetlerin ücretlendirilmesi de var. Yıllık yaklaşık 35 milyar lira poşet tüketiyoruz. Gittiğimizde markette 3-5 poşet alıyoruz. Kişi başı poşet kullanım miktar 440 adet. 2050’de denize atılan plastiklerin sayısı denizde yaşayan balıkların sayısından fazla olacak diye beklenti var. Denizlerde balık değil plastik yüzecek. Bir plastik poşet 100 yılda doğaya karışıyor. Plastik poşetin bertaraf edilmesi, üretiminden daha zor. Biz bu plastik poşetin kullanımı azaltmak zorundayız. Ocak ayında yürürlüğe girecek düzenlemede 2019 yılında adeti düşüreceğiz ve 2025 yılında 90 adete düşmüş olacak. İnşallah bu kullanımı 40’a düşürerek yüzde 90 tasarruf sağlamayı düşünüyoruz. Yine çöplerimizi atıp şehirlere zarar vermemek için depozito uygulaması getiriyoruz. Bunların da toplanması için depozito uygulaması getireceğiz. Eskiden pazara file ile giderdik, bez çantalarla giderdik. Dolayısıyla böyle poşet kullanma alışkanlığımız yoktu. İnşallah poşete getireceğimiz ücretlendirme ve depozito uygulaması ile atıkların daha az olması için düzenleme yapacağız.”

  "Şehirler kimliklerini kaybediyor."

   Ülkemizin deprem bölgesi olduğunu belirten Bakan Kurum, bugüne kadar yaklaşık 86 bin insanın depremlerde hayatlarını kaybettiğini söyledi. Bakan Kurum, şöyle devam etti:

  "Bugün bakıyoruz ki 5,5 milyon konutun yenilenmesi gerekiyor. 2030 yılında bunun 7,5 milyona varması bekleniyor. 2012’de çıkarılan yasa ile yaklaşık 580 bin konutun yenilenmesini gerçekleştirdik. Bu kentsel dönüşümü de şehirlerin mimarisine, kültürüne uygun yapmamız gerekiyor. Ay sonuna kadar bu stratejiyi açıklayıp değer esaslı emsal artışını mümkün olduğunca az yapacak şekilde, mevcut imar planlarında 7-8 katı geçmeyecek, yeni yapılacak alanlar da 4-5 katı geçmeyecek planlama ve dönüşümler yapmak istiyoruz. Bu dönüşümlerde bizim kültürümüzü yansıtacak mimarı projeler de çıkarmamız gerekiyor. Bizim bir tarzımız, kültürümüz, mimari kimliğimiz yok. Şehirler kimliklerini kaybediyor. Hocalarımıza çok iş düşüyor. Mimarimizi yansıtacak, gelecek nesillere Mimar Sinanlar gibi yansıtacağımızı projeler gerekiyor. Kentsel dönüşümle ilgili yapacağımız projeler önem arz ediyor. Stratejik planlama ile artık yeni planlanacak alanlarda bisiklet yolu, yürüyüş yolu bırakma zorunluluğu getiriyoruz. Otoparkla ilgili de düzenleme yaptık. Büyükşehirlerde, şehir merkezlerindeki trafik yoğunluğunu çözmek adına kamu alanlarından, yeşil alanlarda, meydan altı otopark yapabilmenin önünü açtık. Her daireye bir otopark zorunluğu getirdik. Toplu ulaşım alanlarında toplu otopark zorunluluğu getirdik. İnsanlar aracı bırakıp toplu ulaşımla işine alışverişe gidebilecek."

  “Açılmayan İZBAN durağının yol açtığı ulaşım sorunlarımız devam ediyor.”

  Öğrenci Konseyi Başkanı Enes Hoyladı ise akademik yıl açılışında öğrenciler adına konuşma yaptı. İKÇÜ’ye mensup olmaktan duyduğu paylaştıklarını belirten Hoyladı, öğrenciler olarak Çiğli’de gözlemledikleri sorunları da dile getirdi. Hoyladı, “Hala vahşi depolama yöntemiyle yakınımızda bulunan Harmandalı Çöplüğünün yol açtığı hava kirliliği, her yönüyle müsait olduğu için kararlaştırılan ama açılmayan İZBAN durağının yol açtığı ulaşım sorunlarımız devam etmektedir.  Ayrıca kampüsümüzün 7-24 yaşanabilir bir kampüs haline dönüşmesi için ihtiyaç duyulan imkânlar ve sosyal donatıları da belirtmek isteriz.” dedi.

  Törende, Klasik Kemençe Cenap Başoğul, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarından; Neyde Kaşif Demiröz, Viyolonselde Seher Erkan ve Kanunda Doktor Öğretim Üyesi Halil Altınköprü, Bendirde İKÇÜ Turizm Fakültesi Rekreasyon Bölümünden Doktor Öğretim Üyesi Serkan Çelik, Tanburda Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünden Araştırma Görevlisi Cem Çırak,  Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Yalçın Öztüfekçi’nin sunduğu müzik dinletisi beğeniyle takip edildi.

   Akademik yılı açılışı, akademik biniş giydirme töreni ve başarılı öğrencilere hediye takdimi ile son buldu.

   

  Haberin videosu için tıklayınız

   

  Doçent kadrosundan Profesör kadrosuna yükselen öğretim üyelerimiz

  Diş Hekimliği Fakültesinden Prof.Dr. Esra Uzer Çelik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; Prof. Dr.   Kerem Batır, Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak, Prof. Dr. Nezih Metin Özmutaf, İslami İlimler Fakültesinden Prof.Dr.İbrahim Kutluay, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden, Prof.Dr.Şerafettin Demiç, Prof.Dr.  Özşen Çorumluoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesinden; Prof.Dr.  Hatice Yıldırım Sarı, Prof. Dr. Yasemin Tokem, Sanat ve Tasarım Fakültesinden Prof.Dr.  Fikri Salman, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden; Prof.Dr.  Bülent Sönmez, Prof.Dr. Özer Küpeli, Prof.Dr. Harun Ürer, Prof.Dr.  Aydın Işık, Prof.Dr. Cahit Telci, Su Ürünleri Fakültesinden Prof.Dr. Ramazan Serezli, Tıp Fakültesinden; Prof. Dr. Erhan Sönmez, Prof.Dr.Kurtuluş Öngel, Prof.Dr. Nihal Olgaç Dündar, Prof.Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Prof.Dr. Ahmet Alacacıoğlu, Prof.Dr. Cemal Kazımoğlu, Prof.Dr.İzzetiye Ebru Çakır, Turizm Fakültesinden Prof.Dr.Zafer Öter

  Doktor Öğretim Üyesi kadrosundan Doçent kadrosuna yükselen öğretim üyelerimiz

  Eczacılık Fakültesinden; Doç.Dr.  Seda Nur Topkaya Çetin, Doç.Dr.  Sinem Ezgi Turunç, Doç.Dr.  Zeynep Şenyiğit, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden; Doç.Dr. Özge Karaege, Doç.Dr. Sedef Eylemer, Doç.Dr.  Zehra Nuray Nişancı, Doç.Dr.  Evrim Mayatürk Akyol, İslami İlimler Fakültesinden Doç.Dr.  Mehmet Dirik, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden; Doç.Dr.Hasan Karakul, Doç.Dr.  Mustafa Can, Doç.Dr. Gökçen Bombar, Doç.Dr.  Levent Çetin, Doç.Dr.Savaş Şahin, Doç.Dr. Mücahit Sütçü, Doç.Dr. Femin Yalçın, Sağlık Bilimleri Fakültesinden Doç.Dr.  Gülşah Kaner, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden; Doç.Dr. İlker Erdoğan, Doç.Dr.  Elif Korap Özel, Doç.Dr. Fatma Akkuş Yiğit, Doç.Dr. Devrim Özkan, Doç.Dr. Mikail Acıpınar, Tıp Fakültesinden; Doç.Dr.  Salih Gözmen, Doç.Dr. Pınar Gençpınar, Doç.Dr. Mehmet Yekta Öncel, Doç.Dr. İlker Şengül, Doç.Dr. Melih Kaan Sözmen, Doç.Dr. Yüksel Beşir, Doç.Dr. Nihan Kahya Eren, Doç.Dr. Mustafa Soyöz, Turizm Fakültesinden; Doç.Dr. Melike Yılmazer

  Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrosundan Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanan öğretim üyelerimiz

  Mühendislik Fakültesinden; Doktor Öğretim Üyesi Erman Ülker, Sağlık Bilimleri Fakültesinden; Doktor Öğretim Üyesi Turan Kahraman, Doktor Öğretim Üyesi Deniz Bayraktar, Doktor Öğretim Üyesi Deniz Şanlı, Doktor Öğretim Üyesi Derya Uzelli Yılmaz, Doktor Öğretim Üyesi Berna Nilgün Özgürsoy Uran, Tıp Fakültesinden Doktor Öğretim Üyesi Mümin Alper Erdoğan

   

  İKÇÜ’ye bölüm bazında en yüksek puanla yerleşen öğrenciler

   

  Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

  Psikoloji Bölümü Öğrencisi Nisa Akgülü

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrencisi Begüm Canel

  Sosyoloji Bölümü Öğrencisi Sevcan Demir

  Türk İslam Arkeolojisi Bölümü Öğrencisi Şerife Dereli

  Medya ve İletişim Bölümü Öğrencisi Elife Afşar

  Tarih Bölümü Öğrencisi Elif Tekeli

  Felsefe Bölümü Öğrencisi Erkan Altuner

  Coğrafya Bölümü Öğrencisi Savaş Peker

   

  Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

   

  Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Nurhan Turan

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Halime Özge Kabak

  Harita Mühendisliği Bölümü Öğrencisi İbrahim Cem Bozkurt

  İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Bünyamin Tağu

  Makine Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Aytaç Ürken

  Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Güney Cem Gülbağ

  Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Hande Nur Uygun

  Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Kerem Kunur

   

  Diş Hekimliği Fakültesi İngilizce Programı Öğrencisi Deniz Güneytepe ve Türkçe Programı Öğrencisi Kudret İlayda Ateşoğlu

   

  Eczacılık Fakültesi Öğrencisi Yusuf Polat

   

  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

  İşletme Bölümü Öğrencisi Engin Çavdur

  Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencisi Şeymanur Albayrak

  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencisi Aleyna İlay

  İktisat Bölümü Öğrencisi Cansu Çakır

  Maliye Bölümü Öğrencisi Hacer İlayda Eren

  Sağlık Yönetimi Öğrencisi Tuğçe Özder

  İslami İlimler Fakültesi Öğrencisi Abdülkadir Akyol

   

  Orman Fakültesi Öğrencisi Buket Fidan

   

  Sağlık Bilimleri Fakültesi

  Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencisi Ece Kurtuldu

  Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Merve Şen,

  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencisi Onur Osman Akarca

   

  Su Ürünleri Fakültesi Öğrencisi İbrahim Yarar,

   

  Tıp Fakültesi Öğrencisi Cemile Yalman

   

  Turizm Fakültesi

  Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğrencisi Yiğit Tığ

  Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencisi Can Kuzum

  Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencisi Tayfun Mert Kasal

   

  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

  Fizyoterapi Bölümü Öğrencisi Leyla Tekin

  Ağız Diş Sağlığı Bölümü Öğrencisi Veysel Savcı

  İlk ve Acil Yardım Bölümü Öğrencisi Ayşegül Güzel

  Yaşlı Bakımı Bölümü Öğrencisi Leyla Selçuk

 • Tebrik

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi SBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Melike TEKİNDAL’ın çeviri editörlüğünü yaptığı SAGE tarafından yayınlanmış "Using Software in Qualitative Research: Step by Step Guide (Ann Lewins & Cristina Silver)", adlı kitap  "Nitel Araştırmalarda Yazılım Kullanımı: Adım Adım Rehber" adıyla yayınlanmıştır. Hocamızı tebrik ediyor, kitabın okuyuculara ve araştırmacılara faydalı olmasını diliyoruz.

   

   

 • 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı

  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2018 yılı Akademik Kurulu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar'ın sunumuyla, 07.11.21018 tarihinde, Rektörümüz Prof. Dr. Saffet Köse, Rektör Yardımcılarımız Prof.Dr. Turan Gökçe,  Prof. Dr. Adnan Kaya, Genel Sekreterimiz Öğr. Gör. Nuretdin Memur ve fakülte akademik personelimizin katılımları ile gerçekleştirildi. Akademik Kurul sunumunu gerçekleştiren Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar, fakültemizin öğretim elemanı sayısı, laboratuar koşulları ve laboratuvar uygulamaları, gerçekleştirilen bilimsel etkinlikler, akademik projeler ve toplumsal duyarlılık projelerine ilişkin mevcut durumu aktarmıştır. Rektörümüz Prof. Dr. Saffet Köse, fakültemizin üniversitemiz için önemini vurgulamış ve sunum kapsamında ele alınan taleplerin değerlendirileceğini iletmiştir.

  Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul sunumunu görüntülemek için tıklayınız

 • Tebrik

  Başarılı bir sınav sonrası doktor ünvanını almaya hak kazanan Fakültemiz Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'ndan Öğr. Gör. Fatma İLTUŞ'u tebrik ediyor, akademik yaşamında başarılarının devamını diliyoruz.

 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Simülasyon Laboratuvarı Uygulamaları

  Günümüzde hemşirelik eğitiminde bilgi ve becerinin geliştirilmesi için kullanılan geleneksel eğitim yöntemlerine ek olarak simülasyonun kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Simülasyon tamamen katılımcı tarzda ve bir rehber öncülüğünde gerçek bir ortamı önceden deneyimlemeyi sağlayan bir yöntemdir.

  2016/2017 Eğitim öğretim yılından itibaren Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı tarafından kullanılan 120 m2 büyüklüğünde olan simülasyon laboratuvarımız, öğrencilerin kontrollü bir ortamda gerçeğe yakın yaşam deneyimi kazanabilecekleri, gerçek hasta bakım ekipmanları ve orta gerçeklikte simülatörü bulunan bir eğitim merkezidir.

  Özellikle 2018-2019 Eğitim öğretim yılında Hemşirelik Esasları İntörnlüğü Dersi müfredatına entegre ettiğimiz simülasyon uygulamaları, öğrencilerin gerçek ortamlarda riskli veya nadir karşılaşabilecekleri klinik senaryoları içermekte ve öğrencilerin tüm hemşirelik uygulamalarını gerçekleştirmelerine izin vermektedir. Öğrencinin simülasyon uygulamaları sırasında kendini gerçeğe yakın bir ortamda olduğunu hissetmesi gerekmektedir. Bu nedenle simülasyon laboratuvarımızda simülasyon ortamının gerçekliğini arttıran mulaj uygulamaları ile öğrencilerin karar verme, eleştirel düşünme gibi becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca öğrenciler ile yapılan role-play çalışmaları ile, öğrencilerin kendilerini hasta ve hasta yakını gibi hissetmelerini sağlayarak iletişim becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

  Simülasyon uygulamaları ile öğrenciler hatalarından öğrenme ve hataların hastaya ulaşmadan düzeltme fırsatı yakalamaktadır. Böylece, tüm öğrencilere eşit öğrenme fırsatları sunarak, öğrencilerin aynı klinik deneyimlere sahip olabilmeleri sağlanmaktadır.

   

 • Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ziyaretimiz

  İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı olarak, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsün ÖZENTÜRK hocamızı makamında ziyaret edilmiştir. Gösterdiği misafirperverlik için sevgili hocamıza teşekkür ediyoruz.

 • Tebrik

  Fakültemizin ilk doktora programı olan İç Hastalıkları Hemşireliği doktora programı YÖK tarafından kabul edilmiştir. Emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ediyoruz. 

 • Tebrik

  Fakültemiz Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kazim Acar 21.10.2018 tarihinde Öğrenci Hemşireler Derneği 13. Olağan Genel Kurul Seçimleri sonucunda, Öğrenci Hemşireler Derneği Türkiye Genel Başkanı seçilmiştir.

   

 • Tebrik

  Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Gamze Kundakçı Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Sekreteri olarak seçilmiştir. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

   

 • Tebrik

  Fakültemiz Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dilek Ayakdaş Dağlı Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. Hocamızı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

 • Ege Üniversitesi Ziyaretimiz

  İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı olarak, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fisun ŞENUZUN AYKAR hocamızı makamında ziyaret ederek geleceğe dönük projeler ve işbirliği alanları konusunda faydalı bir görüşme yapılmıştır. 

 • 8. HEMŞİRELİK ESASLARI ÇALIŞTAYI

  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları tarafından düzenlenen “Beceri Öğretim Teknikleri ve Değerlendirme” konulu 8. Hemşirelik Esasları Çalıştayı 12-13 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hekim Hacı Paşa Konferans Salonu’nda düzenlenen çalıştayımıza Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İrfan KARADEDE, Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet KOYU ve farklı üniversitelerden yaklaşık 200 akademisyen katılım sağlamıştır.

  Çalıştayın açılış töreninde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İrfan KARADEDE; sağlık bilimlerinde pratik eğimin öneminden ve bu amaçla eğitim gücüne güç katacak simülasyon merkezinin yakında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bünyesinde açılacağının müjdesini verirken, Sağlık Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR, çalıştay düzenleme kuruluna özverili çalışmaları için teşekkür ederek sağlık ekibinin vazgeçilmez öğesi hemşirelerin beceri eğitiminin gelişen teknoloji ile birlikte revizyona uğradığını bu bağlamda Hemşirelik Esasları Çalıştayı’nın beceri eğitiminde yeniliklerin tartışılmasının önemli olduğunu vurgulamıştır. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Esra AKIN KORHAN, üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz çalıştayımız ile hemşirelik esasları eğitiminde beceri öğretim tekniklerine ve değerlendirmeye ilişkin yeni önerilerde bulunulacağı vurgusunu yapmıştır. Çalıştay programında Hemşirelik Esasları’nda Beceri Eğitimi; Beceri Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar-Simüle Hasta, Mulaj Uygulamaları, Simülatör ile Eğitim; Psikomotor Beceri Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme konularına değinilmiştir. Ayrıca Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Bölümlerinin psikomotor beceri eğitiminde kullandıkları iyi laboratuvar örnekleri sunulmuştur. Çalıştayda Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Beceri Laboratuvarında 15-20 kişilik gruplardan oluşturulan toplamda 10 grubun her birine mulaj yapma teknikleri demostre edilmiş ve mulaj teknikleri hakkında bilgi verilmiştir. Ek olarak, her bir gruba Hemşirelik Simülasyon Laboratuvarında solunum uygulaması, yaşam bulgularının ölçülmesi gibi kısa süreli senaryo örnekleri JUNO simülatör eşliğinde canlı olarak uygulanmış ve bu görüntülerin konferans alanına anında aktarımı gerçekleştirerek konferans alanındaki katılımcıların bu uygulamaları bir kez daha görebilmelerine olanak tanınmıştır. Benzer şekilde,  laboratuvarda yüksek gerçekli ve sanal gerçekli simülatörler tanıtılmış; katılımcılar, bu simülatörlerle birebir uygulama yapma fırsatı bulmuşlardır. Halk dansları ve müzik dinletisi ile açılışını yaptığımız çalıştayımız, Kişisel Gelişim Uzmanı İkbal KAYA’nın “Tesadüfler Yoktur, İhtiyaçlar Vardır” konulu söyleşisi ile ikinci gün Ege Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çağatay ÜSTÜN’ün “Etik Anlamda Yaşama Dokunmak” konulu söyleşisi ile zenginleşmiştir.

  Çalıştayda; "Psikomotor Beceri Öğretiminde Kullanılan Kontrol Listelerinin Standardizasyonu Nasıl Sağlanır?", "Psikomotor Beceri Öğretiminde Uygulama Sınavları Nasıl Olmalı?" ve "Hemşirelik Esasları Beceri Öğretimine Hangi Yenilikçi Yaklaşımları Entegre Edebiliriz?" konularında üç workshop grubu yer almış ve workshop grup raporlarının sunumu ile çalıştay son bulmuştur. 2020 yılında yapılması planlanan 9.Hemşirelik Esasları Çalıştayı'na ev sahipliği yapmak üzere Akdeniz Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi talip olmuş, Çalıştay Atatürk Üniversitesi'ne verilmiştir.

 • Oryantasyon Eğitimleri

  Fakültemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimize, akademik ve idari personelimizin katıldığı oryantasyon eğitimleri düzenlendi. İlk olarak fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Bumin Nuri DÜNDAR’ın söz aldığı ve fakültemiz ve üniversitemiz hakkında sunum yaptığı eğitimin sonrasında, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin TOKEM, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derya ÖZER KAYA ve Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gülşah KANER tarafından her bölümün öğrencileri için ayrı olarak; ders programları, ders içerikleri, ilgili yönetmelik ve yönergeler, burs imkanları, öğrenci değişim programları, danışmanlık işlemleri gibi konular hakkında bilgilendirme yapıldı ve öğrencilerimizin soruları cevaplandı.
Başa Dön